Dit doen we

Goed waterbeheer is van levensbelang

Waterbeheerders werken aan een optimale waterkwaliteit, -veiligheid, en -kwantiteit in samenwerking met andere overheden, bedrijven en burgers. Daarvoor is nodig dat zij snel en accuraat kunnen reageren op veranderende omstandigheden. Zij moeten dus kunnen beschikken over betrouwbare informatie. Die informatie bevindt zich in allerlei bronnen. Het Informatiehuis Water maakt die op een eenvoudige en efficiënte manier toegankelijk:

  • We stellen een open standaard beschikbaar, die de uitwisseling van waterinformatie vergemakkelijkt.
  • We verzamelen waterdata en brengen die samen tot eenduidige en betrouwbare informatie voor een integraal, landelijk beeld.
  • We coördineren de informatiestromen voor waterkwaliteit en waterveiligheid.
  • We maken waterinformatie toegankelijk voor derden met informatieproducten, zoals de zoals de jaarlijkse overzichten oppervlaktewaterkwaliteit, meetgegevens en rapportage grondwaterkwaliteit, de Kaderrichtlijn Water factsheets, SGBP-achtergronddocumenten en -kaarten en het Landelijk Veiligheidsbeeld voor de primaire keringen.
  • We beheren en onderhouden daarvoor diverse informatiesystemen.

Het Informatiehuis Water is geen broneigenaar van data en geeft geen duiding of waardering aan informatie. Wij geven informatie feitelijk weer.

Onze Servicedesk staat voor je klaar

Heb je een vraag? Of heb je ondersteuning nodig?
Neem contact op met de Servicedesk van het Informatiehuis Water!