Dit doen we

Goed waterbeheer is van levensbelang

Waterbeheerders werken aan een optimale waterkwaliteit, -veiligheid, en -kwantiteit in samenwerking met andere overheden, bedrijven en burgers. Daarvoor is nodig dat zij snel en accuraat kunnen reageren op veranderende omstandigheden. Zij moeten dus kunnen beschikken over betrouwbare informatie. Die informatie bevindt zich in allerlei bronnen.

Het Informatiehuis Water ontzorgt waterbeheerders (waterschappen, provincies en Rijkswaterstaat) en beleidsmakers bij het uitwisselen van waterinformatie.

Dat doen we onder meer met het beschikbaar stellen van een open standaard. Hiermee zorgen we voor eenduidigheid die de uitwisseling van waterinformatie vergemakkelijkt. Daarnaast verzamelen we waterdata en brengen die samen tot betrouwbare informatie voor een integraal, landelijk beeld. En we maken de waterinformatie toegankelijk voor derden met behulp van informatieproducten.

Standaardisatie | Efficiënt informatie delen

Dankzij de Aquo-standaard is het mogelijk om met de data van verschillende waterbeheerders landelijk dekkende informatie te geven. En om die informatie op een uniforme manier uit te wisselen tussen bijvoorbeeld waterbeheerders, laboratoria en adviesbureaus.

Het efficiënt delen van informatie levert voordeel op in tijd en geld en draagt daarmee bij aan de kwaliteit van het waterbeheer.

Coördinatie informatiestromen | Rapportage

Het Informatiehuis Water coördineert de informatiestromen voor waterkwaliteit en waterveiligheid. We verzamelen en bundelen gegevens, die leiden tot landelijke beelden, zoals voor de Kaderrichtlijn Water (KRW), de Landelijk Enquête Waterkwaliteit en het Nationaal Basisbestand Primaire Waterkeringen (NBPW). Dit doen we door het bieden van procesmanagement en ondersteuning aan de waterbeheerders.

De verzamelde en gebundelde informatiesets worden gebruikt voor landelijke en Europese rapportages.

Beheer en onderhoud informatiesystemen

Het Informatiehuis Water beheert en onderhoudt diverse informatiesystemen:

Waterkwaliteitsportaal | Aquo-kitWaterveiligheidsportaal | ROR-portaal | Droogteportaal

Hiermee verbeteren we de informatiestromen tussen waterbeheerders bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van waterbeleid.

Onze Servicedesk staat voor je klaar

Heb je een vraag? Of heb je ondersteuning nodig?
Neem contact op met de Servicedesk van het Informatiehuis Water!