De Aquo-standaard (Aquo) is de Nederlandse standaard voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.
De Aquo-standaard is ontwikkeld door het Informatiehuis Water.

schermafbeelding Aquo-website met foto gemaal Stroink

De Aquo-standaard maakt het mogelijk om op een uniforme manier gegevens uit te wisselen tussen partijen die betrokken zijn bij het waterbeheer en draagt daarmee bij aan de kwaliteit van het waterbeheer. Het eenvoudig en eenduidig delen van informatie levert winst op in tijd en geld.

Aquo Wiki

In de Aquo Wiki vindt u alles wat u nodig heeft om met de Aquo-standaard te werken:

  • Begrippen: Een woordenlijst waarin naast de betekenis (definitie) van termen ook onderlinge relaties zijn vastgelegd.
  • Domeintabellen: Lijsten met domeinwaarden die gebruikt worden in de informatiemodellen.
  • Informatiemodellen: Gegevenselementen waarover informatie kan worden uitgewisseld en de relaties tussen die elementen.

Open standaard

Aquo is een verplichte open standaard: alle informatie is vrij toegankelijk en gratis te downloaden. De Aquo-standaard is door het Forum Standaardisatie op de Pas-Toe-Of-Leg-Uit-lijst geplaatst. Daarmee zijn overheidsorganisaties verplicht om de Aquo-standaard toe te passen bij de aanschaf van een ICT-dienst of -product met een waarde vanaf € 50.000.

Samen werken aan actualiteit Aquo

De wereld om ons heen staat niet stil, dus ook de Aquo-standaard is dynamisch. Door nieuwe wet- en regelgeving en (inter)nationale ontwikkelingen is het nodig de Aquo-standaard regelmatig bij te werken. Daarnaast luisteren we goed naar de veranderende wensen van onze gebruikers en betrekken we hen bij veranderingen. De Aquo-standaard is er voor en door hen!

Het Aquo-team van het Informatiehuis Water beoordeelt of wijzigingsvoorstellen passen binnen de standaard. Expertgroepen en technische werkgroepen helpen en adviseren daarbij.

In de Aquo Wiki leest u hoe u een wijzigingsvoorstel(externe link) kunt indienen.

Onze Servicedesk staat voor u klaar

Heeft u een vraag? Of heeft u ondersteuning nodig?
Neem contact op met de Servicedesk van het Informatiehuis Water!

Via de Servicedesk kunt u verschillende adviesdiensten aanvragen:

  • Aquo-workshops voor wie meer wil weten over het beheer, de ontwikkeling en de implementatie van de Aquo-standaard.
  • Aquo-projectadvies voor wie hulp nodig heeft bij het toepassen van de Aquo-standaard in een project.
  • Aquo-implementatieadvies voor wie hulp nodig heeft bij het toepassen van de Aquo-standaard in de dagelijkse werkzaamheden.
  • Aquo-informatieanalyse voor wie hulp nodig heeft bij het ontwikkelen van nieuwe Aquo-onderdelen of onderdelen van de standaard die sterk wijzigen.
  • Aquo-review voor wie wil weten of een bepaald uitwisselingsbestand voldoet aan de Aquo-standaard. Of misschien wilt u weten of een datamodel voldoende aan de Aquo-standaard voldoet om voorbereid te zijn op data-uitwisseling in de toekomst.

Op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte blijven van ontwikkelingen in de Aquo-standaard?
Abonneer u dan op de Aquo-nieuwsbrief.