De Aquo-standaard is de ruggengraat voor het uitwisselen van informatie over water. Aquo maakt het mogelijk om op een uniforme manier gegevens uit te wisselen tussen partijen die betrokken zijn bij het waterbeheer. De standaard draagt daarmee bij aan kwaliteitsverbetering van het waterbeheer. Het eenvoudig en eenduidig delen van informatie levert tijd en geld op.

Open standaard

De Aquo-standaard is een open standaard en staat op de lijst met ‘pas toe of leg uit‘-standaarden van de overheid. De Aquo-standaard bestaat uit meerdere onderdelen. Aquo is een open standaard: alle informatie is vrij toegankelijk en gratis te downloaden.

Wijzigingsvoorstellen
Als gebruiker kunt meehelpen de standaard actueel te houden. Vindt u dat iets toegevoegd of veranderd moet worden, dan kunt u een wijzigingsvoorstel hiervoor indienen. De wijzigingsvoorstellen gaan via een expertgroep en/of de technische werkgroep naar het Centraal College van Deskundigen Datastandaarden (CCvD-D). Dit college accordeert de wijzigingsvoorstellen. 

Aquo.nl

Het Informatiehuis Water beheert en ontwikkelt de Aquo-standaard. We hebben een aparte website ingericht voor alle Aquo-gerelateerde informatie en tools:  https://www.aquo.nl/.

Doorontwikkeling Aquo naar Watertaal met MIM

Deze presentatie hebben wij gehouden tijdens de sessie De MIM-factor op 21 april 2021. Deze is sessie georganiseerd door Geonovum.