De Aquo-standaard (Aquo) is de Nederlandse standaard voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.
De Aquo-standaard is ontwikkeld en wordt beheerd door het Informatiehuis Water.

Dankzij de Aquo-standaard is het mogelijk om met de data van verschillende waterbeheerders landelijk dekkende informatie te geven. En om die informatie op een uniforme manier uit te wisselen tussen bijvoorbeeld waterbeheerders, laboratoria en adviesbureaus. Het efficiënt delen van informatie levert voordeel op in tijd en geld en draagt daarmee bij aan de kwaliteit van het waterbeheer.

Open standaard

Aquo is een verplichte open standaard. Dat betekent dat alle informatie vrij toegankelijk is en gratis te downloaden. De Aquo-standaard is door het Forum Standaardisatie op de Pas-Toe-Of-Leg-Uit-lijst geplaatst. Daarom zijn overheidsorganisaties verplicht om de Aquo-standaard toe te passen bij de aanschaf van een ICT-dienst of -product met een waarde vanaf € 50.000.

Aquo Wiki

Wil je meer weten over de Aquo-standaard? Of ben je klaar om aan de slag te gaan? In de Aquo Wiki vind je alles wat je nodig hebt om met de Aquo-standaard te werken:

  • Begrippen: Een woordenlijst waarin naast de betekenis (definitie) van termen ook onderlinge relaties zijn vastgelegd.
  • Domeintabellen: Lijsten met domeinwaarden die gebruikt worden in de informatiemodellen.
  • Informatiemodellen: Gegevenselementen waarover informatie kan worden uitgewisseld en de relaties tussen die elementen.

Aquo Wiki(externe link)

logo van de Aquo-standaard

Samen werken aan actualiteit Aquo

De Aquo-standaard wordt beheerd en onderhouden op basis van de wensen van gebruikers; zij dienen hiervoor wijzigingsvoorstellen in. Het Aquo-team van het Informatiehuis Water beoordeelt of wijzigingsvoorstellen passen binnen de standaard. Expertgroepen en technische werkgroepen, waarin gebruikers zijn vertegenwoordigd, helpen en adviseren daarbij.

Ook nieuwe wet- en regelgeving en (inter)nationale ontwikkelingen zorgen ervoor dat de Aquo-standaard regelmatig bijgewerkt wordt.

Op de hoogte blijven?

Ben je gebruiker van de Aquo-standaard? Dan is een abonnement op het Aquo Informatiebulletin erg handig. Hierin informeren wij gebruikers over de ontwikkelingen rondom dit product. Het bulletin heeft geen vaste verschijningsfrequentie; het wordt alleen verspreid als er een mededeling te doen is.

Aanmelden Aquo Informatiebulletin

Gebruikersondersteuning

Wij organiseren met regelmaat bijeenkomsten om (nieuwe) gebruikers te informeren over ontwikkelingen, te ondersteunen en te betrekken bij de actualisatie van Aquo. Je vindt ze in onze agenda.

Via de Servicedesk kun je verschillende adviesdiensten aanvragen:

  • Aquo-workshops voor wie meer wil weten over het beheer, de ontwikkeling en de implementatie van de Aquo-standaard.
  • Aquo-projectadvies voor wie hulp nodig heeft bij het toepassen van de Aquo-standaard in een project.
  • Aquo-implementatieadvies voor wie hulp nodig heeft bij het toepassen van de Aquo-standaard in de dagelijkse werkzaamheden.
  • Aquo-informatieanalyse voor wie hulp nodig heeft bij het ontwikkelen van nieuwe Aquo-onderdelen of onderdelen van de standaard die sterk wijzigen.
  • Aquo-review voor wie wil weten of een bepaald uitwisselingsbestand voldoet aan de Aquo-standaard. Of misschien wilt u weten of een datamodel voldoende aan de Aquo-standaard voldoet om voorbereid te zijn op data-uitwisseling in de toekomst.

Onze Servicedesk staat voor je klaar

Heb je een vraag? Of heb je ondersteuning nodig?
Neem contact op met de Servicedesk van het Informatiehuis Water!