De Aquo-standaard is de ruggengraat voor het uitwisselen van informatie over water. Aquo maakt het mogelijk om op een uniforme manier gegevens uit te wisselen tussen partijen die betrokken zijn bij het waterbeheer. De standaard draagt daarmee bij aan kwaliteitsverbetering van het waterbeheer. Het eenvoudig en eenduidig delen van informatie levert winst in tijd en geld op.

Open standaard

De Aquo-standaard(externe link) is een open standaard: alle informatie is vrij toegankelijk en gratis te downloaden. Het Forum Standaardisatie heeft de Aquo-standaard op de ‘pas toe of leg uit‘-lijst van verplichte open standaarden geplaatst. Hiermee is de basis gelegd voor brede toepassing, zodat u uw werk in het waterbeheer nóg beter kunt doen. Dit betekent dat gebruik van de Aquo-standaard in relevante aanbestedingen van overheden ‘verplicht is, tenzij...’. Bezoek voor meer informatie de Aquo Wiki(externe link).

Aquo Wiki

Het Informatiehuis Water beheert en ontwikkelt de Aquo-standaard. We hebben een aparte online omgeving voor de Aquo-standaard ingericht: de Aquo Wiki(externe link). Hier vindt u de complete inhoud van, uitleg over en naslagwerken van de standaard. De Aquo Wiki is gebaseerd op linked-data technologie.

plaatje dat de onderdelen van Aquo toont

Onderdelen Aquo-standaard

In het kort uitgelegd bestaat de Aquo-standaard uit:

  • Informatiemodellen
  • Domeintabellen
  • Begrippen.

De complete toelichting vindt u op de Aquo Wiki(externe link).

Samen houden we Aquo actueel

De wereld om ons heen staat niet stil. Door nieuwe wet- en regelgeving en (inter)nationale ontwikkelingen is het nodig dat de Aquo-standaard regelmatig wordt bijgewerkt. Daarnaast hebben gebruikers ook nieuwe wensen. Als gebruiker bepaalt u mede de inhoud van de standaard en helpt u hem zo actueel te houden. Lees op de Aquo Wiki hoe het wijzigingsproces(externe link) geregeld is en hoe u een wijzigingsvoorstel kunt indienen.

Aquo in ontwikkeling

We maken de Aquo-standaard klaar voor de toekomst. Hierin trekken we op met andere standaarden: samen onderweg naar de Watertaal, samen vanuit één duidelijke structuur. De Aquo-standaard is inmiddels aangesloten op het Metamodel Informatiemodellering (MIM). MIM biedt een gemeenschappelijk vertrekpunt voor het maken van informatiemodellen. Tijdens de MIM-factor in het voorjaar van 2021 hebben we laten zien hoe MIM al wordt toegepast binnen watersector (naar de presentatie). Inmiddels is er ook een MIM-community opgericht. Dit moet een plek worden waar gebruikers kennis en ervaring kunnen delen over het toepassen van MIM in de praktijk. Meer weten over MIM? Bezoek dan de website van Geonovum(externe link).