De Aquo-standaard (Aquo) is de Nederlandse standaard voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.
De Aquo-standaard is ontwikkeld en wordt beheerd door het Informatiehuis Water.

schermafbeelding Aquo-website met foto gemaal Stroink

De Aquo-standaard maakt het mogelijk om op een uniforme manier gegevens uit te wisselen tussen partijen die betrokken zijn bij het waterbeheer en draagt daarmee bij aan de kwaliteit van het waterbeheer. Dankzij Aquo is het mogelijk om met de data van verschillende waterbeheerders landelijk dekkende informatie te geven over waterbeheer. Het eenvoudig en eenduidig delen van informatie levert voordeel op in tijd en geld.

Samen werken aan actualiteit Aquo

Dankzij de Aquo-standaard is het mogelijk om op een uniforme en efficiënte manier gegevens uit te wisselen tussen partijen en computersystemen die betrokken zijn bij waterbeheer. Bovendien wordt door toepassing van de standaard de actualiteit, juistheid en consistentie van informatie wordt geborgd.

De Aquo-standaard is in de eerste plaats waardevol voor waterbeheerders. Maar ook voor laboratoria en adviesbureaus die gegevens uitwisselen met de waterbeheerders.

De Aquo-standaard wordt beheerd en onderhouden op basis van de wensen van gebruikers; zij dienen hiervoor wijzigingsvoorstellen in. En ook door nieuwe wet- en regelgeving en (inter)nationale ontwikkelingen is het nodig de Aquo-standaard regelmatig bij te werken. Het Aquo-team van het Informatiehuis Water beoordeelt of wijzigingsvoorstellen passen binnen de standaard. Expertgroepen en technische werkgroepen, waarin gebruikers zijn vertegenwoordigd, helpen en adviseren daarbij.

In de Aquo Wiki leest u hoe u een wijzigingsvoorstel(externe link) kunt indienen.

Aquo Wiki

Wij streven voortdurend naar optimalisatie van de toegankelijkheid van de standaard via de Aquo Wiki. In de Aquo Wiki vindt u alles wat u nodig heeft om met de Aquo-standaard te werken:

  • Begrippen: Een woordenlijst waarin naast de betekenis (definitie) van termen ook onderlinge relaties zijn vastgelegd.
  • Domeintabellen: Lijsten met domeinwaarden die gebruikt worden in de informatiemodellen.
  • Informatiemodellen: Gegevenselementen waarover informatie kan worden uitgewisseld en de relaties tussen die elementen.

Open standaard

Aquo is een verplichte open standaard: alle informatie is vrij toegankelijk en gratis te downloaden. De Aquo-standaard is door het Forum Standaardisatie op de Pas-Toe-Of-Leg-Uit-lijst geplaatst. Daarmee zijn overheidsorganisaties verplicht om de Aquo-standaard toe te passen bij de aanschaf van een ICT-dienst of -product met een waarde vanaf € 50.000.

Op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte blijven van ontwikkelingen in de Aquo-standaard?
Abonneer u dan op het Aquo Informatiebulletin.

Via de Servicedesk kunt u verschillende adviesdiensten aanvragen:

  • Aquo-workshops voor wie meer wil weten over het beheer, de ontwikkeling en de implementatie van de Aquo-standaard.
  • Aquo-projectadvies voor wie hulp nodig heeft bij het toepassen van de Aquo-standaard in een project.
  • Aquo-implementatieadvies voor wie hulp nodig heeft bij het toepassen van de Aquo-standaard in de dagelijkse werkzaamheden.
  • Aquo-informatieanalyse voor wie hulp nodig heeft bij het ontwikkelen van nieuwe Aquo-onderdelen of onderdelen van de standaard die sterk wijzigen.
  • Aquo-review voor wie wil weten of een bepaald uitwisselingsbestand voldoet aan de Aquo-standaard. Of misschien wilt u weten of een datamodel voldoende aan de Aquo-standaard voldoet om voorbereid te zijn op data-uitwisseling in de toekomst.

Onze Servicedesk staat voor u klaar

Heeft u een vraag? Of heeft u ondersteuning nodig?
Neem contact op met de Servicedesk van het Informatiehuis Water!