Het Informatiehuis (IHW) organiseert de Landelijke Enquête Waterkwaliteit (LEW). Jaarlijks vragen we alle chemische en biologische monitoringgegevens op bij de waterschappen en Rijkswaterstaat. Deze verzamelde gegevens zijn bruikbaar voor bovenregionale informatievragen en worden gebruikt voor diverse Nederlandse en Europese rapportages. Daarmee ontlasten we waterbeheerders van incidentele informatievragen volgens het principe 'eenmalig inwinnen, meervoudig gebruiken'.

De verzamelde LEW-gegevens zijn als open data beschikbaar op het Waterkwaliteitsportaal. Hierop is ons informatiebeleid van toepassing.

De volgende rapportages maken nu al gebruik van de LEW-gegevens:

  • Balans voor de Leefomgeving (Planbureau voor de Leefomgeving);
  • De Europese Nitraatrapportage (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat);
  • State of the Environment (Europees Milieu Agentschap);
  • Bestrijdingsmiddelenatlas (Centrum voor Milieuwetenschappen, Universiteit Leiden en Rijkswaterstaat);
  • Evaluatie van het mestbeleid (Planbureau voor Leefomgeving).