Voor diverse Nederlandse en Europese rapportages zijn chemische en biologische monitoring-gegevens van oppervlaktewater nodig. Vaak zijn voor meerdere rapportages (deels) dezelfde gegevens nodig. Het Informatiehuis Water verzorgt jaarlijks de Landelijke Enquête Waterkwaliteit (LEW) om informatie te verzamelen die toegepast kan worden in verschillende rapportages.

Eenmalig inwinnen, meervoudig gebruiken

Met de Landelijke Enquête Waterkwaliteit (LEW) vragen we bij de waterschappen, provincies en Rijkswaterstaat in één keer alle monitoringgegevens van oppervlaktewater op. Dus niet alleen de monitoringgegevens van wateren die onder de Kaderrichtlijn Water vallen, maar van alle wateren in Nederland. Met dit principe van ‘eenmalig inwinnen, meervoudig gebruiken’ ontlasten we waterbeheerders van incidentele informatievragen. We slaan de LEW-gegevens op in het Waterkwaliteitsportaal van waaruit ze gebruikt kunnen worden voor verschillende rapportages, waaronder de KRW-rapportage.

De bestanden met chemische en biologische monitoringgegevens vindt u op Waterkwaliteitsportaal | Oppervlaktewaterkwaliteit(externe link).

Toepassing van de LEW-gegevens

De volgende rapportages en applicaties maken nu al gebruik van de LEW-gegevens:

Onze Servicedesk staat voor u klaar

Heeft u een vraag? Of heeft u ondersteuning nodig?
Neem contact op met de Servicedesk van het Informatiehuis Water!