Voor diverse Nederlandse en Europese rapportages zijn chemische en biologische monitoringgegevens van oppervlaktewater nodig. Vaak zijn dat (deels) dezelfde gegevens. Het Informatiehuis Water verzorgt jaarlijks de Landelijke Enquête Waterkwaliteit (LEW) om informatie te verzamelen die toegepast kan worden in verschillende rapportages.

Eenmalig inwinnen, meervoudig gebruiken

Met de Landelijke Enquête Waterkwaliteit (LEW) vragen we bij de waterschappen, provincies en Rijkswaterstaat in één keer alle chemische en biologische monitoringgegevens van oppervlaktewater op. Dus niet alleen de monitoringgegevens van wateren die onder de Kaderrichtlijn Water vallen, maar van alle wateren in Nederland. Met dit principe van ‘eenmalig inwinnen, meervoudig gebruiken’ ontlasten we waterbeheerders van incidentele informatievragen.

We slaan de LEW-gegevens op in het Waterkwaliteitsportaal van waaruit ze gebruikt kunnen worden voor diverse nationale en internationale analyses, applicaties en rapportages, waaronder de KRW-rapportage. Om de bruikbaarheid en het gebruik van de LEW-gegevens verder te vergroten besteden we in samenwerking met de waterbeheerders in toenemende mate aandacht aan controles op de volledigheid en kwaliteit van de gegevens.

Oppervlaktewaterkwaliteit

Monitoringgegevens oppervlaktewater
De bestanden met chemische en biologische monitoringgegevens vindt u in het Waterkwaliteitsportaal.

Toepassing van de LEW-gegevens

De volgende rapportages en applicaties maken nu al gebruik van de LEW-gegevens:

Onze Servicedesk staat voor u klaar

Heeft u een vraag? Of heeft u ondersteuning nodig?
Neem contact op met de Servicedesk van het Informatiehuis Water!