Het Informatiehuis Water organiseert de Landelijke Enquête Waterkwaliteit (LEW). Jaarlijks vragen we alle chemische en biologische monitoringgegevens op bij de waterschappen en Rijkswaterstaat. De deadlines voor het aanleveren van de LEW-gegevens zijn opgenomen in onze online agenda.

De verzamelde LEW-gegevens zijn bruikbaar voor bovenregionale informatievragen en worden gebruikt voor diverse Nederlandse en Europese rapportages. Daarmee ontlasten we waterbeheerders van incidentele informatievragen volgens het principe 'eenmalig inwinnen, meervoudig gebruiken'. U vindt de LEW-gegevens op het Waterkwaliteitsportaal. De chemische gegevens vindt u op de pagina Waterkwaliteitsgegevens - Chemie(externe link); de biologische op de pagina Waterkwaliteitsgegevens - Biologie(externe link). Hierop is ons informatiebeleid van toepassing.

De volgende rapportages en applicaties maken nu al gebruik van de LEW-gegevens: