Het Informatiehuis (IHW) organiseert de Landelijke Enquête Waterkwaliteit (LEW). Jaarlijks vragen we alle chemische en biologische monitoringgegevens op bij de waterschappen en Rijkswaterstaat. Deze verzamelde gegevens zijn bruikbaar voor bovenregionale informatievragen en worden gebruikt voor diverse Nederlandse en Europese rapportages. Daarmee ontlasten we waterbeheerders van incidentele informatievragen volgens het principe 'eenmalig inwinnen, meervoudig gebruiken'.

De verzamelde LEW-gegevens zijn als open data beschikbaar op het Waterkwaliteitsportaal. De chemische gegevens vindt u op de pagina Waterkwaliteitsgegevens - Chemie; de biologische op de pagina Waterkwaliteitsgegevens - Biologie. Hierop is ons informatiebeleid van toepassing.

De volgende rapportages en applicaties maken nu al gebruik van de LEW-gegevens: