Het Informatiehuis Water is een samenwerkingsprogramma van Rijkswaterstaat, de waterschappen en de provincies. Het Informatiehuis Water heeft een bestuur en directie met vertegenwoordigers uit de 3 samenwerkende organisaties.

Bestuur

Het bestuur (BO) komt 3 keer per jaar bijeen. De 3 bestuursleden besluiten over strategische hoofdlijnen, zoals scope, tijd en geld.

Directie

De verantwoordelijkheid voor de dagelijkse leiding van het Informatiehuis Water ligt bij het directeurenoverleg (DO). Naast de 3 directeuren nemen ook 2 adviseurs deel aan het DO. Het DO komt eens in de 6 weken bijeen.

Foto van Vincent Lokin

Vincent Lokin

Rol: voorzitter bestuurlijk overleg

Vincent Lokin heeft namens de waterschappen zitting in het bestuurlijk overleg.

"Samenwerken is essentieel voor veilig, voldoende en schoon water. Effectieve samenwerking vereist dat we dezelfde taal spreken, elkaar goed begrijpen en alle relevante data delen. En dat organiseren we gezamenlijk en goed in het Informatiehuis Water. Vanuit de waterschappen lever ik graag mijn bijdrage om te zorgen dat dit professioneel en efficiënt blijft gebeuren!"

foto van Hans Kuiper. DO-lid namens de provincies

Hans Kuipers

Rol: lid bestuurlijk overleg namens de provincies

Hans Kuipers heeft namens de provincies zitting in het bestuurlijk overleg.

foto van Katja Portegies

Katja Portegies

Rol: lid bestuurlijk overleg

Katja Portegies heeft namens Rijkswaterstaat zitting in het bestuurlijk overleg.

"Het belang van het Informatiehuis Water voor het inzicht in onze watersystemen is groot. Water houdt zich niet aan organisatiegrenzen dus dat we samenwerken op data en informatievoorziening vanuit gedeeld eigenaarschap is gewoon logisch. Ik zet mij er graag voor in dit in het licht van de opgaven door te ontwikkelen waar mogelijk."

Martin Kuipers

Martin Kuipers

Rol: voorzitter directeurenoverleg

Martin Kuipers heeft namens de waterschappen zitting in het directeurenoverleg.

"Een afzonderlijk waterschap, een afzonderlijke provincie en ook Rijkswaterstaat alleen, kan een aantal zaken niet realiseren zonder samenwerking te zoeken. Om tot landelijke informatiebeelden te komen over water, is het goed en noodzakelijk dat we dit dus samen realiseren binnen het Informatiehuis Water, kwalitatief hoogwaardig en tegen de maatschappelijk laagste kosten. Ik wil vanuit mijn rol een positieve bijdrage leveren aan het succes van deze informatieketen."

Peter Jasperse

Rol: interim-lid directeurenoverleg

Peter Jasperse heeft namens de provincies zitting in het directeurenoverleg.

Marieke Teerds

Rol: lid directeurenoverleg

Marieke Teerd heeft namens Rijkswaterstaat zitting in het directeurenoverleg.

Noël Geilen

Rol: interim-adviseur directeurenoverleg

Noël Geilen adviseert het directeurenoverleg namens Rijkswaterstaat.

Gerard Smits

Gerard Smits

Rol: adviseur directeurenoverleg

Gerard Smits adviseert het directeurenoverleg namens de waterschappen.

"Water houdt zich niet aan grenzen die door de mens worden geschapen, of dit nu polder-, gemeente-, provincie- of landsgrenzen zijn. Willen we in een stroomgebied kunnen genieten van het water, omdat het altijd beschikbaar en schoon is? Dan moeten we hierover met alle partijen die daar invloed op hebben, afspraken maken. En daarvoor heb je betrouwbare informatie nodig. Het Informatiehuis Water zorgt samen met waterbeheerders voor deze uniforme, toegankelijke én bruikbare informatie over water."

Foto van Erik van Kraaij

Erik Kraaij

Rol: secretaris bestuurlijk en directeurenoverleg

Erik Kraaij heeft namens het Informatiehuis Water zitting in het bestuurlijk en in het directeurenoverleg.