• Geslaagde IHW-netwerkdag 2019!

  Woensdag 20 november was het weer zo ver: de IHW-netwerkdag. We kijken terug op een goed bezochte en boeiende dag.

 • Vol Spoorboekje voor de KRW in 2020

  Volgend jaar staat in het teken van de voorbereidingen voor de nieuwe Stroomgebiedplannen 2022-2027. Dit betekent veel extra acties voor de waterbeheerders, zowel voor grond- als oppervlaktewater. Als Informatiehuis Water verzorgen wij het proces rondom deze acties.

 • IHW-website vernieuwd!

  We hebben het design en indeling van onze website verbeterd.

 • Geslaagde kennismiddag Water API's!

  Op 3 juli organiseerden het programma Digitale Delta, het Waterschapshuis en het Informatiehuis Water een kennismiddag over Water API’s in het LEF Future Center in Utrecht. Het was een geslaagde middag van samenwerken en discussiëren over wat wij als waterbeheerders moeten en kunnen met Water API’s.

 • WVP draagt bij aan voorkómen van overstromingen

  Met het Waterveiligheidsportaal (WVP) is de informatievoorziening rond het beoordelings- en versterkingsproces van de primaire waterkeringen sterk verbeterd. De echte kansen liggen nog voor ons. Het portaal biedt ons mogelijkheden om ook de informatievoorziening over overstromingsrisico’s en calamiteitenbestrijding fundamenteel te verbeteren. De basis ligt er…

 • Tijdelijk aangepaste openingstijden Servicedesk

  Vanwege een personeelstekort hebben we de openingstijden van onze Servicedesk tijdelijk aangepast.

 • Vernieuwde TWN-lijst online!

  Eind maart hebben we het al aangekondigd en nu is het dan zo ver: de site met de vernieuwde TWN-lijst is beschikbaar!

 • Nieuwe versie Aquo-kit in gebruik

  In deze nieuwe versie, 3.5, zijn aanpassingen uit het Protocol Monitoring en Toestandsbepaling doorgevoerd. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen in Aquo-kit?

 • Herbouw Waterkwaliteitsportaal

  Wij gaan het Waterkwaliteitsportaal (WKP) herbouwen. Dit is nodig om aan de rapportage-eisen voor SBGP 2022-2027 (Stroomgebiedbeheerplannen) te kunnen voldoen.