• Ontmoet IHW op de Waterinfodag 2020!

  Ook dit jaar zijn we weer present op de Waterinfodag, 26 maart 2020. We verzorgen er diverse workshops.

 • Het Waterveiligheidsportaal in het nieuws

  Het Waterveiligheidsportaal is onlangs uitgebreid. Dit is niet onopgemerkt gebleven. In een interview in 'Het Waterschap' leggen onze collega's Jan Strijker, Jeroen Overbeek en Joost van der Hammen uit wat precies de kracht van het portaal is.

 • Het ROR-portaal is live!

  Er is een nieuw portaal beschikbaar: het maatregelenportaal voor de Europese Richtlijn Overstromingsrisico’s, in het kort het ROR-portaal. Vanaf nu kunnen de waterbeheerders van Nederland informatie over maatregelen tegen overstromingsrisico’s beheren in dit portaal. En het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat kan hiermee op uniforme wijze rapporteren over de voortgang van die maatregelen.

 • Ervaringen over grondwater gedeeld met Maleisië

  Medio december was een Maleisische delegatie te gast bij TNO in Nederland. Op uitnodiging van het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat hebben wij als Informatiehuis Water (IHW) voor hen een presentatie verzorgd.

 • Nieuwe open data in het Waterveiligheidsportaal

  Het Waterveiligheidsportaal (WVP) is uitgebreid met landelijke kaartbeelden en figuren, die een actueel beeld geven van de veiligheidssituatie van onze primaire waterkeringen. Deze gegevens zijn nu als open data beschikbaar. Hiermee is een belangrijke mijlpaal voor het WVP bereikt.

 • Er kan nu nog meer met Aquo-kit…

  Er is een nieuwe versie van Aquo-kit online: versie 3.6.2. Deze versie bevat de nieuwe module ‘Monitoring’, waarmee waterbeheerders zelf hun (KRW)monitoringprogramma’s kunnen importeren, controleren én wijzigen. Zij kunnen deze nieuwe functionaliteit direct al gebruiken voor de aanstaande actualisatie van het KRW-monitoringprogramma 2019, ten behoeve van de ontwerp-Stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027.

 • Extra termen in Aquo-lex en Stelselcatalogus DSO

  Als Informatiehuis Water (IHW) werken we nauw samen met het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) aan het opnemen van begrippen voor de Omgevingswet. En dan specifiek begrippen die relevant zijn voor het waterbeheer.

 • Wat doet IHW in 2020?

  Vanzelfsprekend continueren we in 2020 de coördinatie op de informatiestromen en het beheer & onderhoud van de Aquo-standaard en de informatiesystemen: de bestaande dienstverlening. Daarnaast blijven we de aansluiting zoeken bij de wensen van de waterbeheerders.

 • Geslaagde IHW-netwerkdag 2019!

  Op woensdag 20 november vond de IHW-netwerkdag plaats. We kijken terug op een goed bezochte en boeiende dag.

Via onderstaande button opent u de meest recente IHW-nieuwsbrief. Met deze nieuwsbrief houden wij onze relaties op de hoogte van de ontwikkelingen en activiteiten van het Informatiehuis Water.

IHW-nieuwsbrief