• Programma IHW-netwerkdag online!

  Het programma van onze netwerkdag op 20 november 2019 is bekend. Kom ook en verander data in parels!

 • IHW-website vernieuwd!

  We hebben het design en indeling van onze website verbeterd.

 • Geslaagde kennismiddag Water API's!

  Op 3 juli organiseerden het programma Digitale Delta, het Waterschapshuis en het Informatiehuis Water een kennismiddag over Water API’s in het LEF Future Center in Utrecht. Het was een geslaagde middag van samenwerken en discussiëren over wat wij als waterbeheerders moeten en kunnen met Water API’s.

 • WVP draagt bij aan voorkómen van overstromingen

  Met het Waterveiligheidsportaal (WVP) is de informatievoorziening rond het beoordelings- en versterkingsproces van de primaire waterkeringen sterk verbeterd. De echte kansen liggen nog voor ons. Het portaal biedt ons mogelijkheden om ook de informatievoorziening over overstromingsrisico’s en calamiteitenbestrijding fundamenteel te verbeteren. De basis ligt er…

 • Tijdelijk aangepaste openingstijden Servicedesk

  Vanwege een personeelstekort hebben we de openingstijden van onze Servicedesk tijdelijk aangepast.

 • Inschrijving IHW-netwerkdag geopend

  Op woensdag 20 november 2019 is het zo ver: de jaarlijkse IHW-netwerkdag. Dit jaar zijn we te gast bij Waternet in Amsterdam. De titel van de dag is 'Verander data in parels'.

 • Vernieuwde TWN-lijst online!

  Eind maart hebben we het al aangekondigd en nu is het dan zo ver: de site met de vernieuwde TWN-lijst is beschikbaar!

 • Nieuwe versie Aquo-kit in gebruik

  In deze nieuwe versie, 3.5, zijn aanpassingen uit het Protocol Monitoring en Toestandsbepaling doorgevoerd. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen in Aquo-kit?

 • Herbouw Waterkwaliteitsportaal

  Wij gaan het Waterkwaliteitsportaal (WKP) herbouwen. Dit is nodig om aan de rapportage-eisen voor SBGP 2022-2027 (Stroomgebiedbeheerplannen) te kunnen voldoen.