In het Nationaal Basisbestand Primaire Waterkeringen (NBPW) staat de ligging van alle primaire waterkeringen in Nederland. De wettelijke veiligheidsnormen (Waterwet) zijn hieraan gekoppeld. De beoordeling van de waterkeringen aan de normen vindt plaats op basis van deze bestanden. En ook de versterkingsprojecten in het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) zijn hieraan gekoppeld. Het Nationaal Basisbestand vormt zo de ‘backbone’ in het ketenproces van de waterkeringsbeheerders.

Het Informatiehuis Water beheert het Nationaal Basisbestand Primaire Waterkeringen in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. In opdracht van het Directoraat Generaal Water en Bodem (DGWB) stellen we de Nationale Basisbestanden Primaire Waterkeringen (NBPW) samen. Daarbij baseren we ons op twee bronbestanden:

  • De dijktrajecten, zoals beschreven in bijlage 1 van de Waterwet (2017)(externe link). Deze bestaan uit begin- en eindcoördinaten en de veiligheidsnorm per dijktraject. DGWB is hiervan de bronhouder.
  • Het tweede bronbestand is de exacte ligging van de kering. Hiervan zijn de waterkeringbeheerders de bronhouder.

De actualisatie van het NBPW is een continu proces.

Het NBPW is beschikbaar als kaart en als webservice via het Nationaal Georegister(externe link) (NGR). Het NBPW presenteert hiermee de exacte ligging van de kering inclusief de bijbehorende veiligheidsnorm.

Waterveiligheidsportaal > Normeren/NBPW(externe link)

Onze Servicedesk staat voor je klaar

Heb je een vraag? Of heb je ondersteuning nodig?
Neem contact op met de Servicedesk van het Informatiehuis Water!