Onze diensten bestaan uit de procesondersteuning bij de verschillende informatiestromen voor waterkwaliteit en waterveiligheid.

  • We ondersteunen bij het tot stand komen van landelijke informatie-overzichten voor grond- en oppervlaktewater. Deze informatie-overzichten worden gebruikt voor landelijke en Europese rapportages, zoals de Kaderrichtlijn Water.
  • We beheren landelijke bestanden met waterkwaliteit- en waterveiligheidgegevens, zoals de Nationale Basisbestanden Primaire Waterkeringen (NBPW).

De landelijke bestanden met waterkwaliteitgegevens kunt u downloaden vanaf het Waterkwaliteitsportaal. Het NBPW is in te zien als landelijk veiligheidsbeeld op het Waterveiligheidsportaal. 

Met de Praktijkproef Peilgebieden en Streefpeilen hebben we een opstap gemaakt naar een informatiestroom voor Waterpeilen.

Klik voor meer informatie over de verschillende informatiestromen op onderstaande links.