Onze diensten bestaan uit de procesondersteuning bij diverse informatiestromen voor waterkwaliteit en waterveiligheid.

  • We ondersteunen bij het tot stand komen van landelijke informatie-overzichten voor grond- en oppervlaktewater. Deze informatie-overzichten worden gebruikt voor landelijke en Europese rapportages, zoals de Kaderrichtlijn Water.
  • We beheren landelijke bestanden met waterkwaliteit- en waterveiligheidgegevens, zoals de Nationale Basisbestanden Primaire Waterkeringen (NBPW).

De landelijke bestanden met waterkwaliteitgegevens kunt u downloaden vanaf het Waterkwaliteitsportaal(externe link). Het NBPW is in te zien als landelijk veiligheidsbeeld op het Waterveiligheidsportaal(externe link)

Met de Praktijkproef Peilgebieden en Streefpeilen hebben we een opstap gemaakt naar een informatiestroom voor Waterpeilen.

Meer weten over de verschillende informatiestromen? Klik dan op onderstaande buttons.