Over het Informatiehuis Water

Het Informatiehuis Water faciliteert de uitwisseling van betrouwbare data over de Nederlandse waterkwaliteit, waterveiligheid en droogte.

Het Informatiehuis Water is een samenwerkingsprogramma van de waterbeheerders van Nederland: de waterschappen, de provincies en Rijkswaterstaat.

Dijk langs Hollandse IJssel bij Gouderack

Onze stip op de horizon

Waterbeheerders zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit, beschikbaarheid en veiligheid van water en andere organisaties en burgers dragen hieraan bij. Zij kunnen hiervoor continu beschikken over eenduidige en betrouwbare waterinformatie. Het Informatiehuis Water maakt die op een eenvoudige en efficiënte manier toegankelijk.

Onze missie

Het Informatiehuis Water ontzorgt waterbeheerders en beleidsmakers bij het uitwisselen van waterinformatie.

Dat doen we door het beschikbaar stellen van een open standaard, die de uitwisseling van waterinformatie vergemakkelijkt. En door waterdata te verzamelen en samen te brengen tot eenduidige en betrouwbare informatie voor een integraal, landelijk beeld. We coördineren de informatiestromen voor waterkwaliteit en waterveiligheid en maken de waterinformatie toegankelijk voor derden met behulp van informatieproducten, zoals de Kaderrichtlijn Water factsheets en het Landelijk Veiligheidsbeeld voor de primaire keringen. Het Informatiehuis Water beheert en onderhoudt daarvoor diverse informatiesystemen.

Het Informatiehuis Water is geen broneigenaar van data en geeft geen duiding of waardering aan informatie, maar geeft de informatie feitelijk weer.

Organisatiestructuur

Het Informatiehuis Water is een kleine, platte organisatie.

De diensten en producten van het Informatiehuis Water zijn ondergebracht in 4 activiteitenclusters. Zij worden ondersteund door het cluster Programmabeheersing, - ondersteuning en communicatie. Het programma wordt geleid door de programmamanager.

organogram Informatiehuis Water
organogram Informatiehuis Water