Onze visie

Waterbeheerders zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit, beschikbaarheid en veiligheid van water en andere organisaties en burgers dragen hieraan bij. Zij kunnen hiervoor continu beschikken over eenduidige en betrouwbare waterinformatie. Het Informatiehuis Water maakt die op een eenvoudige en efficiënte manier toegankelijk.

Onze missie

Het Informatiehuis Water ontzorgt waterbeheerders en beleidsmakers bij het uitwisselen van waterinformatie.

Dijk langs Hollandse IJssel bij Gouderack

Samen werken aan droge voeten, schoon water en voldoende water

Het Informatiehuis Water is een samenwerkingsprogramma van de waterbeheerders van Nederland: de waterschappen, de provincies en Rijkswaterstaat. Het Informatiehuis Water ontzorgt waterbeheerders en beleidsmakers bij het uitwisselen van waterinformatie.

Dat doen we door het beschikbaar stellen van een open standaard, die de uitwisseling van waterinformatie vergemakkelijkt. En door waterdata te verzamelen en samen te brengen tot eenduidige en betrouwbare informatie voor een integraal, landelijk beeld. We maken de waterinformatie toegankelijk voor derden met behulp van informatieproducten, zoals de KRW-fact sheets en het landelijk veiligheidsbeeld.

Het Informatiehuis Water is geen broneigenaar van data en geeft geen duiding of waardering aan informatie, maar geeft de informatie feitelijk weer.

Downloads