In het Droogteportaal wordt informatie getoond over de actuele droogte in Nederland, met nadruk op de hoge zandgronden van Zuid-, Midden- en Oost- Nederland. De informatie betreft het weer (de mate van neerslag) en geeft waterbeheerders inzicht in de impact van het gebrek aan neerslag op de bodem, het grondwater en de voeding van sloten, beken en grotere waterlopen. De informatie wordt bepaald op basis van dagelijkse veld- en grondwaterstandsmetingen.

Servicedesk

Wat is droogte?

Droogte is meer dan alleen de afwezigheid van neerslag. Droogte is het resultaat van een uitzonderlijk droge periode die zolang duurt dat het normale hydrologische evenwicht verstoord raakt.

Het begint met de meteorologische droogte, die ontstaat door weinig regenval in combinatie met een (hoge) verdampingsvraag vanuit de vegetatie. Daarna volgen de bodemvochtdroogte en hydrologische droogte: de bovenste laag van het aardoppervlak (waarin planten wortelen) droogt uit, het grondwater daalt en daarmee tenslotte de voeding van sloten, beken en grotere waterlopen. Tot droogval aan toe. Een slechte landbouwoogst en het verlies van natuurwaarden kunnen het gevolg zijn.

Van bodemwater naar grondwater en oppervlaktewater duurt het steeds langer voordat de meteorologische droogte zichtbaar is. En in deze volgorde duurt het ook steeds langer voordat een compartiment is hersteld van een droogte, zeker als een bodemgrondwatersysteem diep is.

Voor een goed begrip van de droogte moet elk compartiment in beeld zijn. Om goed inzicht te krijgen in hoe droog het daadwerkelijk is, zijn lange tijdreeksen van metingen cruciaal, liefst met een meetperiode van 25 à 30 jaar.

Droogte in beeld

In het Droogteportaal worden gestandaardiseerde indexen getoond voor diverse variabelen, waardoor een onderlinge vergelijking tussen verschillende compartimenten en locaties mogelijk wordt. Voor bodemvocht en -afvoeren zijn nog geen indexen berekend, omdat de beschikbare meetreeksen te kort zijn en/of de kwaliteit van de data onvoldoende is.

In het Droogteportaal vind je in verschillende rapporten ook de resultaten van het onderzoek ‘Droogte in zandgebieden van Zuid-, Midden- en Oost-Nederland’.

Droogteportaal(externe link)

Andere aan droogte gerelateerde overheidsportalen en -platforms:

Toepassing

De Landelijke Commissie Waterverdeling (LCW) maakt gebruik van het Droogteportaal voor haar Droogtemonitor (Online Waterberichtgeving | Rijkswaterstaat (rws.nl)(externe link).

Ontwikkeling en beheer

Het Droogteportaal is ontwikkeld door de Projectgroep Droogte Zandgronden (een samenwerking van KnowH2O, Stellaspark en KWR). In april 2022 heeft het Informatiehuis Water namens provincies en waterschappen het beheer van het Droogteportaal overgenomen van de Projectgroep.

Gebruikersondersteuning

Eenmaal per jaar organiseren wij een bijeenkomst voor iedereen die gebruik maakt van het Droogteportaal (bronhouders en gebruikers) of daar interesse in heeft.

Het doel van het Gebruikersoverleg Droogteportaal is om jouw ervaring te horen met het gebruik van het Droogteportaal: Wat kun je ermee, wat doe je ermee en wat vind je van bruikbaarheid van de gepresenteerde informatie? Zo kunnen wij optimaal blijven aansluiten op jouw informatiebehoefte.

De datum van het eerstvolgende Gebruikersoverleg Droogteportaal vind je in onze online agenda.

Wil je weten wat in het vorige Gebruikersoverleg is besproken? Vraag de link naar de video van deze online bijeenkomst op via de Servicedesk.

Onze Servicedesk staat voor je klaar

Heb je een vraag? Of heb je ondersteuning nodig?
Neem contact op met de Servicedesk van het Informatiehuis Water!