Wil je op de hoogte blijven over ontwikkelingen in de informatievoorziening binnen de watersector? En over de projecten van het Informatiehuis Water? Neem dan een gratis abonnement op onze periodieke Nieuwsbrief Informatiehuis Water en/of het Aquo Informatiebulletin.

Aanmelden nieuwsbrieven

Nieuwsbrief Informatiehuis Water

De Nieuwsbrief Informatiehuis Water is bestemd voor iedereen die zich interesseert voor de uitwisseling van waterdata.

Met deze nieuwsbrief houden wij je op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen, de resultaten en impact van projecten en verhalen van gebruikers.

De reguliere nieuwsbrief verschijnt ca. 8 keer per jaar, met daarnaast enkele specials.

Aquo Informatiebulletin

Ben je gebruiker van de Aquo-standaard? Dan is een abonnement op het Aquo Informatiebulletin erg handig.

Hierin informeren wij gebruikers over de ontwikkelingen rondom dit product.

Het Aquo Informatiebulletin heeft geen vaste verschijningsfrequentie; het wordt alleen verspreid als er een mededeling te doen is.

In 2024 verschenen de volgende nieuwsbrieven Informatiehuis Water:

 • Nieuwsbrief Informatiehuis Water - mei 2024:

  Vooraankondiging enquête | Betrouwbare meetgegevens met Digitale Delta API 3.0 > interview met Dolf Daal (IHW), Jeroen Gerrits (VORtech) en Geri Wolters (EcoSys) | 12 juni Digitale Delta API Communitydag | Hulplijsten gegevensuitwisseling Aquo-standaard geüpdated  | terugblik Aquo Gebruikersoverleg | 24 september Werksessie vernieuwd Waterkwaliteitsportaal | 25 november Netwerkdag Informatiehuis Water

 • Nieuwsbrief Informatiehuis Water - april 2024:

  Nieuw vertegenwoordiger IPO in Bestuurlijk Overleg IHW | Koppeling standaarden faciliteert efficiënte samenwerking > interview met Jan-Pieter Eelants (CROW) en Petra Liebrand en Michel Slootweg (Z-Info bij het Waterschapshuis) | video Open Standaarden voor water- en bodembeheer | video Slim watermanagement met de Digitale Delta API | Koppeling TWN en Aquo-kit nóg betrouwbaarder

 • Beursspecial Informatiehuis Water - 4 april 2024:

  Terugblik op Waterinfodag 2024

 • Beursspecial Informatiehuis Water - 14 maart 2024:

  Vooruitblik naar Waterinfodag 2024

 • Nieuwsbrief Informatiehuis Water - februari 2024:

  2e Beoordelingsronde primaire waterkeringen met vernieuwd Waterveiligheidsportaal | Succesvolle gebruikersbijeenkomst WVP | KRW op rood, maar hoe zit het écht met de waterkwaliteit? > interview met Wim van Gorsel (Waterschap Scheldestromen) | Bereid je voor op de KRW-toestandsbepaling | Publieke consultatie vernieuwde informatiemodellen IMWA Kunstwerken Aquo-standaard | Kick-off Aquo Community: 2+2=…. meer dan 4!

 • Nieuwsbrief Informatiehuis Water - januari 2024:

  Vernieuwing Waterkwaliteitsportaal: het fundament staat | Bestrijdingsmiddelentoets in Aquo-kit | Aquo Update 2023-12 is afgerond

In 2024 verschenen de volgende Aquo Informatiebulletins:

 1. Aquo Informatiebulletin - 29 januari 2024:
  fout in domeintabel Parameter hersteld
 2. Aquo Informatiebulletin - 10 januari 2024:
  Aquo Update 2023-12 is afgerond