Home

Welkom op de website van het Informatiehuis Water (IHW). Het IHW is een samenwerkingsprogramma van Rijkswaterstaat, de waterschappen en de provincies. Samen met de waterbeheerders komen we tot eenduidige, toegankelijke en bruikbare informatie over water.