Home

inzicht voor morgen

Het Informatiehuis Water ontzorgt waterbeheerders en beleidsmakers bij het uitwisselen van waterinformatie.

Deskundig | Klantgericht | Betrouwbaar

Het Informatiehuis Water is een samenwerkingsprogramma van Rijkswaterstaat, de waterschappen en de provincies.

Lees meer over het Informatiehuis Water