Standaardisatie

Standaardisatie | Efficiënt informatie delen

Standaardisatie maakt het mogelijk om met de data van verschillende waterbeheerders landelijk dekkende informatie te geven. En om die informatie op een uniforme manier uit te wisselen tussen bijvoorbeeld waterbeheerders, laboratoria en adviesbureaus.

Het efficiënt delen van informatie levert voordeel op in tijd en geld en draagt daarmee bij aan de kwaliteit van het waterbeheer.