Toegankelijkheid

Iedereen die onze website gebruikt moet informatie makkelijk kunnen vinden, gebruiken en bekijken. Daarom werken we op deze website zoveel mogelijk volgens de Europese richtlijnen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan taalniveau, kleurgebruik en het bedienen van de site. Daarmee zorgen wij ervoor dat onze website gebruiksvriendelijk en toegankelijk wordt voor iedereen.

Europese richtlijn voor toegankelijkheid

Digitale toegankelijkheid gaat erover dat digitale informatie en diensten even toegankelijk en bruikbaar zijn voor mensen met een functiebeperking als voor mensen zonder functiebeperking. Eén op de vijf mensen in Nederland heeft een beperking.

De overheid wil dat iedereen mee kan doen in de digitale samenleving. De websites van Nederlandse overheidsorganisaties moeten daarom gebruiksvriendelijk zijn en toegankelijk voor verschillende doelgroepen. Dit is vastgesteld in Besluit digitale toegankelijkheid overheid | Overheid.nl | Wetgevingskalender. Het Besluit is een uitwerking van de Europese Toegankelijkheidsrichtlijn.

Hoe zorgen wij voor digitale toegankelijkheid?

Het Informatiehuis Water probeert zo goed mogelijk te voldoen aan deze toegankelijkheidseisen, omdat wij het belangrijk vinden dat onze informatie en dienstverlening voor iedereen beschikbaar is. Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de toegankelijkheidseisen te bevorderen:

  • Onderzoek: onafhankelijke deskundigen toetsen (onderdelen van) onze website op toegankelijkheid. Gevonden knelpunten lossen wij op.
  • Interne controle vóór publicatie: Onze communicatieadviseur toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid.
  • Periodieke interne controle: Onze communicatieadviseur voert periodiek tussentijdse controles uit op de content.

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

Als je, ondanks de maatregelen die wij hebben genomen, een toegankelijkheidsprobleem ervaart op onze website, laat het ons dan weten. Je kunt een email sturen naar: servicedesk@ihw.nl.