Onze systemen - Aquo-kit, Waterkwaliteitsportaal en Waterveiligheidsportaal - zijn gericht op het verbeteren van de informatiestromen tussen waterbeheerders ter voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het waterbeleid. De Aquo-standaard vormt de basis voor het eenduidig uitwisselen van informatie over water.

Voor het toetsen en beoordelen van waterkwaliteitgegevens is er de Aquo-kit. Met het Waterkwalliteitsportaal rapporteren waterbeheerders over de Kaderrichtlijn Water. Het Waterveiligheidsportaal ondersteunt keringbeheerders bij het uitwisselen van informatie over de Beoordeling en Versterking van de primaire waterkeringen.

Klik voor meer informatie over Aquo-kit, Waterkwaliteitsportaal en Waterveiligheidsportaal op onderstaande links.