Als Informatiehuis Water beheren en onderhouden we diverse informatiesystemen. Deze informatiesystemen zijn gericht op het verbeteren van de informatiestromen tussen waterbeheerders ter voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het waterbeleid. De Aquo-standaard vormt de basis voor het eenduidig uitwisselen van informatie over water.

Momenteel beheren en onderhouden wij de volgende informatiesystemen:

  • Aquo-kit: voor het toetsen en beoordelen van waterkwaliteit- en bodemkwaliteitgegevens. Dit systeem wordt naast alle waterbeheerders ook door adviesbureaus gebruikt.
  • Waterkwaliteitsportaal: voor het rapporteren over de Kaderrichtlijn Water en het publieke beschikbaar stellen van waterkwaliteitgegevens. Dit portaal wordt door alle waterbeheerders gebruikt.
  • Waterveiligheidsportaal: voor het uitwisselen van informatie over de beoordeling en versterking van de primaire waterkeringen. Dit portaal wordt gebruikt door keringbeheerders, Inspectie Leefomgeving & Transport en het Hoogwaterbeschermingsprogramma.
  • ROR-portaal: voor het beheren van informatie over maatregelen tegen overstromingsrisico's beheren. Dit portaal wordt door de waterbeheerders gebruikt.

Klik voor meer informatie over Aquo-kit, Waterkwaliteitsportaal,  Waterveiligheidsportaal en ROR-portaal op onderstaande buttons.