Onze systemen zijn gericht op het verbeteren van de informatiestromen tussen waterbeheerders ter voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het waterbeleid. De Aquo-standaard vormt de basis voor het eenduidig uitwisselen van informatie over water.