Als Informatiehuis Water beheren en onderhouden we diverse informatiesystemen. Deze informatiesystemen zijn gericht op het verbeteren van de informatiestromen tussen waterbeheerders ter voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het waterbeleid. De Aquo-standaard vormt de basis voor het eenduidig uitwisselen van informatie over water.