Coördinatie informatie-stromen

Coördinatie informatiestromen | Rapportage

Het Informatiehuis Water coördineert de informatiestromen voor waterkwaliteit en waterveiligheid. We verzamelen en bundelen gegevens die onder meer leiden tot landelijke beelden voor de Kaderrichtlijn Water (KRW), de Landelijk Enquête Waterkwaliteit en het Nationaal Basisbestand Primaire Waterkeringen (NBPW). Dit doen we door het bieden van procesmanagement en ondersteuning aan de waterbeheerders.

De verzamelde en gebundelde informatiesets worden gebruikt voor landelijke en Europese rapportages.