De inhoud is geladen.

Coördinatie informatie-stromen

Coördinatie informatiestromen | Rapportage

Het Informatiehuis Water coördineert de informatiestromen voor waterkwaliteit en waterveiligheid. 

Wij verzamelen en bundelen gegevens voor bijvoorbeeld de Kaderrichtlijn Water (KRW), de Landelijk Enquête Waterkwaliteit en het Nationaal Basisbestand Primaire Waterkeringen (NBPW). Wij helpen waterbeheerders bij de aanlevering en verrijking van gestandaardiseerde data met procesmanagement en diverse informatiesystemen.

De verzamelde en gebundelde informatiesets worden gebruikt voor landelijke en Europese rapportages.