Klimaatverandering heeft grote gevolgen voor onze veiligheid achter de Nederlandse dijken. Sinds 2010 werkt Nederland in het Deltaprogramma aan de bescherming tegen overstromingen. De nieuwe veiligheidsnormen voor de primaire keringen, die sinds 2017 wettelijk van kracht zijn, houden daar rekening mee.

Actuele veiligheidsstatus primaire keringen:

Landelijk Veiligheidsbeeld

Waterveiligheid in beeld

De waterbeheerders (waterschappen, provincies en Rijkswaterstaat) staan voor een grote landelijke versterkingsopgave die in 2050 moet zijn afgerond. De voortgang van deze opgave wordt gemonitord in beoordelingsrondes. Uiterlijk 2023 moeten alle primaire waterkeringen door de waterschappen en Rijkswaterstaat voor een 1e keer zijn beoordeeld en start direct een volgende beoordelingsronde. In dit meerjarige proces van beoordelen en versterken worden veel gegevens uitgewisseld tussen de vele betrokken organisaties.

Het Waterveiligheidsportaal ondersteunt de gegevensuitwisseling die voor deze opgave nodig is.  Informatie wordt herleidbaar en onweerlegbaar vastgelegd. In het Landelijk Veiligheidsbeeld is de actuele status van de primaire keringen weergegeven.

Een belangrijk bijkomend voordeel is dat met de gestandaardiseerde opslag van gegevens in het Waterveiligheidsportaal een schat aan gegevens over onze 3500 kilometer aan waterkeringen beschikbaar is gekomen. Bijvoorbeeld over specifieke kenmerken en faalmechanismen van dijklichamen. Dit biedt inzicht en een impuls voor onderzoek en innovatie.

Het Waterveiligheidsportaal is een applicatie die het mogelijk maakt om op elk gewenst moment een landelijk beeld te geven van de status van de primaire waterkeringen ten opzichte van de wettelijke norm.

Onze Servicedesk staat voor u klaar

Heeft u een vraag? Of heeft u ondersteuning nodig?
Neem contact op met de Servicedesk van het Informatiehuis Water!