Rapportage Kaderrichtlijn Water (KRW)

De Nederlandse waterbeheerders (waterschappen, provincies en Rijkswaterstaat) moeten maatregelen nemen om te zorgen voor chemisch schoon en ecologisch gezond water voor duurzaam gebruik. Zij moeten de voortgang hiervan monitoren. Het Informatiehuis Water ondersteunt hen daarbij.

De Kaderrichtlijn Water is een Europese richtlijn over de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater. Die is in 2000 door alle landen uit de Europese Unie is vastgesteld. Ook door Nederland. Waterbeheerders moeten ervoor zorgen dat het water in Nederland een goed leefgebied is voor de planten en dieren die er thuishoren. En er moet redelijk eenvoudig drinkwater van te maken zijn. We moeten dat in 2027 voor elkaar hebben.

Rijkswaterstaat en de waterschappen zijn verantwoordelijk voor het monitoren en beoordelen van het oppervlaktewater in hun gebied. Zij voeren daarom elk jaar de KRW-toestandsbeoordeling uit. Zo kunnen zij nagaan of zij op de goede weg zijn en indien nodig hun beleid aanpassen. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gebruikt de monitoringsresultaten om over de voortgang in Nederland te rapporteren aan de Europese Unie.

Ondersteuning door het Informatiehuis Water

De mensen van het Informatiehuis Water helpen de waterbeheerders op allerlei manieren om de KRW-toestandsbeoordeling uit te voeren. We coördineren en plannen bijvoorbeeld het hele proces van dataverzameling en toetsing en stellen diverse ondersteunende middelen en systemen beschikbaar.

Lees meer over de KRW-toestandsbeoordeling

KRW Spoorboekje

Om jaarlijks tijdig een kwalitatief hoogwaardige KRW-toestandsbeoordeling te kunnen uitvoeren, is een goede planning noodzakelijk. Wij maken daarom elk jaar een handig hulpmiddel voor waterbeheerders: het KRW Spoorboekje. In het KRW Spoorboekje is beschreven wie wanneer welke gegevens moet aanleveren en welke procedure of werkwijze daarbij gebruikt wordt. Het gaat daarbij om:

  • de actualisatie van het KRW-monitoringsprogramma
  • de controle van de KRW-doelen
  • het uitvoeren van de KRW-toestandsbeoordeling

Het Informatiehuis Water heeft hierin een coördinerende taak. Dat wil zeggen dat wij in de meeste gevallen de waterbeheerders een instructie geven hoe en wanneer bepaalde gegevens aangeleverd moeten worden.

KRW Spoorboekje 2024

Aquo-kit en Stappenplannen

Voor het bijwerken van je KRW-monitoringprogramma en het uitvoeren van de beoordeling maak je gebruik van de Aquo-kit.

Dat is een internetapplicatie waarmee je de fysisch-chemische en biologische monitoringgegevens van het oppervlaktewater in jouw gebied toetst aan de landelijke KRW-normen voor waterkwaliteit.

Aan de slag met de Aquo-kit

In handleidingen en in de Aquo-kit Stappenplannen beschrijven we hoe de informatie geactualiseerd of getoetst moet worden.

We raden je dringend aan om die te gebruiken want ze helpen je echt bij een correcte gegevensverwerking en toetsing!

Aquo-kit Stappenplannen

Werksessies

In het voorjaar organiseert het Informatiehuis Water werksessies waarmee de waterbeheerders zich kunnen voorbereiden op de KRW-toestandsbeoordeling.

Deze werksessies richten zich op het met elkaar uitvoeren van chemische en biologische KRW-toetsingen en beoordelingen in de Aquo-kit. Daarnaast is er aandacht voor eventueel gewijzigde uitgangspunten voor de KRW-beoordeling.

Als het nodig is, organiseren wij extra sessies, vragenuurtjes of consultatierondes.

De precieze data van de sessies vind je altijd op onze website:

Agenda

Stroomgebiedbeheerplannen

In de Kaderrichtlijn Water is ook vastgelegd dat Stroomgebiedbeheerplannen moeten worden opgesteld. Hierin worden watersystemen, doelen en maatregelen beschreven.

Waterbeheerders en het Informatiehuis Water zorgen samen voor tijdige en betrouwbare informatie over de Kaderrichtlijn Water door gegevens te inventariseren en te ontsluiten via het Waterkwaliteitsportaal. Hierin vind je KRW-bronbestanden, KRW-factsheets, SGBP-achtergronddocumenten en -kaarten.

Waterkwaliteitsportaal > KRW

Onze Servicedesk staat voor je klaar

Heb je een vraag? Of heb je ondersteuning nodig?
Neem contact op met de Servicedesk van het Informatiehuis Water!