17 november 2022
10:00 - 12:00 uur
online

Voorafgaand aan de officiële uitvraag voor het actualiseren van het KRW-monitoringprogramma, willen wij iedereen die hierin een rol speelt, meenemen in de verbeteringen die zijn gedaan n.a.v. de vorige uitvraag.

De officiële uitnodiging ontvangt u via het RAM, omdat de Uitvraag Actualisatie KRW-Monitoringprogramma ook via het RAM loopt.

Heeft u de uitvraag (nog) niet ontvangen, maar wilt u deze sessie niet missen? Stuur dan een mail naar servicedesk@ihw.nl.