Nationaal Basisbestand Primaire Waterkeringen

In het Nationaal Basisbestand Primaire Waterkeringen (NBPW) zijn de ligging en de bijbehorende veiligheidsnormen (de dijktrajecten) van de Nederlandse primaire waterkeringen beschreven. Het NBPW is hét bronbestand waarmee de waterkeringbeheerder de beoordeling uitvoert. Het is de basis waarop versterkingsprojecten kunnen worden aangemeld bij het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). 

Het Nationaal Basisbestand Primaire Waterkeringen (NBPW) is via het Waterveiligheidsportaal te raadplegen en is ook beschikbaar als Open Data in de vorm van een Web Feature Service (WFS) via het Nationaal Georegister (NGR).

Het NBPW is opgebouwd uit 2 bronbestanden:

  • de dijktrajecten (begin- en eindcoördinaten) met de veiligheidsnorm. Die zijn in de Waterwet (bijlage 1 van de Waterwet (2017) opgenomen. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is bronhouder.
  • de ligging van de waterkering (lijn). Hiervan zijn de waterkeringbeheerders bronhouder. Het Informatiehuis Water beheert het NBPW in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Sinds 1 juli 2023 staan de procedures voor wijziging van de informatie over primaire dijktrajecten op het Waterveiligheidsportaal.

De actualisatie van het NBPW is een continu proces.

Waterveiligheidsportaal > Normeren/NBPW

Onze Servicedesk staat voor je klaar

Heb je een vraag? Of heb je ondersteuning nodig?
Neem contact op met de Servicedesk van het Informatiehuis Water!