26 september 2023
10:00 - 12:00 uur
online

Aquo-kit is een webapplicatie voor de gegevensverwerking in de monitoringcyclus. Met de Aquo-kit toetsen waterbeheerders diverse keren per jaar hun fysisch-chemische en biologische monitoringgegevens van oppervlaktewater-, grondwater- en bodemkwaliteit aan landelijke waterkwaliteitsnormen. Aquo-kit wordt vooral gebruikt voor de Kaderrichtlijn Water-rapportages en de Landelijke Enquête Waterkwaliteit.

Voor wie?
Het gebruikersoverleg is bedoeld voor iedereen die werkt met de Aquo-kit, het Waterkwaliteitsportaal en de informatiestroom waterkwaliteit. Om het aantal deelnemers overzichtelijk te houden, vragen wij u om met maximaal 2 deelnemers per waterbeheerder deel te nemen.

Programma
Tijdens dit overleg informeren wij u over de ontwikkelingen binnen Aquo-kit en de informatiestromen waterkwaliteit. Uiteraard is er ook volop gelegenheid om ervaringen en wensen met elkaar te delen.

Deelnemen
Wilt u deelnemen aan het gebruikersoverleg Aquo-kit? Meld u dan aan via servicedesk@ihw.nl.