De Aquo-kit is een internetapplicatie voor de gegevensverwerking in de monitoringcyclus van waterkwaliteitsbeleid. Met de Aquo-kit kunnen fysisch-chemische en biologische monitoring-gegevens van oppervlaktewater-, grondwater- en bodemkwaliteit op eenvoudige en een eenduidige manier door waterbeheerders getoetst worden aan landelijke waterkwaliteitsnormen.

Waterbeheerders (waterschappen, provincies en Rijkswaterstaat) gebruiken de Aquo-kit onder meer voor hun KRW-rapportages en eigen rapportagedoeleinden. Daarnaast wordt de Aquo-kit gebruikt voor de inzameling en controle van gegevens voor landelijke informatieproducten, zoals de Landelijke Enquête Waterkwaliteit, de Bestrijdingsmiddelen Atlas en Stroomgebiedbeheerplannen.

De Aquo-kit is onderdeel van het Waterkwaliteitsportaal. De Aquo-kit is gebaseerd op de Aquo-standaard, maar is er geen onderdeel van.

Drie modules

  1. De module Toetsing is beschikbaar voor iedereen die meetgegevens wil toetsen aan bodem- of waterkwaliteitsnormen. In deze module kun je bijvoorbeeld de zwemwatertoetsing uitvoeren. Voor de bodemkwaliteitstoetsing maakt de Aquo-kit gebruik van de Bodem Toets- en Validatieservice (BoToVa(externe link)(externe link)).
  2. De module Monitoring is voor het beheer van landelijke monitoringprogramma’s, zoals de Kaderrichtlijn Water, het Landelijke Meetnet Gewasbeschermingsmiddelen land- en tuinbouw (LM-GBM) en het Meetnet Nutriënten Landbouw Specifiek Oppervlaktewater (MNLSO).
  3. De module KRW-beoordeling is voor de beoordeling van de toestand van grond- en oppervlaktewaterlichamen volgens de landelijke protocollen ‘Protocol Monitoring en Toestandsbeoordeling Oppervlaktewater KRW’ en ‘Protocol toestand en trendbeoordeling grondwaterlichamen KRW’. Je vindt deze protocollen op de website van de Helpdesk Water(externe link)(externe link).

Lees meer over de KRW-toestandsbeoordeling

Toegang tot de Aquo-kit

Voor het gebruik van de module Toetsing is een (toets)account nodig. Waterbeheerders hebben eigen accounts om ook met de modules KRW-beoordeling en Monitoring te kunnen werken. Per waterbeheerder is er één account met toegang tot de modules KRW-beoordeling en Monitoring.

Via de Aquo-kit contactpersoon in jouw organisatie kun je een account aanvragen. Iedereen die betrokken is bij waterbeheer kan een gratis toets account aanvragen.

Aan de slag met de Aquo-kit

Onze Servicedesk staat voor je klaar

Heb je een vraag? Of heb je ondersteuning nodig?
Neem contact op met de Servicedesk van het Informatiehuis Water!