De Aquo-kit is een internetapplicatie voor de gegevensverwerking in de monitoringcyclus van waterkwaliteitsbeleid. Met de Aquo-kit kunnen fysisch-chemische en biologische monitoringegevens van oppervlaktewater-, grondwater- en bodemkwaliteit getoetst worden aan landelijke waterkwaliteitsnormen.

Iedereen die betrokken is bij waterbeheer kan een gratis toets-account aanvragen.

Waterbeheerders (waterschappen, provincies en Rijkswaterstaat) gebruiken de Aquo-kit onder meer voor KRW-rapportages en eigen rapportagedoeleinden Daarnaast wordt de Aquo-kit gebruikt voor de inzameling en controle van gegevens voor landelijke informatieproducten, zoals de Landelijke Enquête Waterkwaliteit, de Bestrijdingsmiddelen Atlas en Stroomgebiedbeheerplannen.

De Aquo-kit is een onderdeel van het Waterkwaliteitsportaal. De Aquo-kit is gebaseerd op de Aquo-standaard, maar geen onderdeel van deze semantische standaard.

Aan de slag met de Aquo-kit:

Toegang tot de Aquo-kit

Voor het gebruik van de module Toetsing is een (toets)account nodig. Waterbeheerders hebben eigen accounts om ook met de modules KRW-beoordeling en Monitoring te kunnen werken. Per waterbeheerder is er één account met toegang tot de modules KRW-beoordeling en Monitoring.

Via de Aquo-kit contactpersoon in uw organisatie kunt u een account aanvragen.

Weet u niet wie deze contactpersoon is? Of heeft u hulp of advies nodig?
Neem contact op met de
Servicedesk van het Informatiehuis Water.

Aquo-kit Stappenplannen

Door de complexiteit van de wet- en regelgeving zijn details van groot belang voor een goede toetsing en andere gegevensverwerkingen. Om u te ondersteunen bij uw werkzaamheden in Aquo-kit hebben we Stappenplannen opgesteld. Ons advies is om altijd het betreffende Stappenplan te volgen als u in de Aquo-kit aan de slag gaat. Ze stellen u in staat uw werkzaamheden in de Aquo-kit efficiënt en correct uit te voeren.

Aan de slag in de Aquo-kit? Gebruik de Stappenplannen!

Werken in de Aquo-kit

De Aquo-kit bevat drie modules:

  1. De module Toetsing is beschikbaar voor iedereen die meetgegevens wil toetsen aan bodem- of waterkwaliteitsnormen. In deze module kan bijvoorbeeld de zwemwatertoetsing uitgevoerd worden. Voor de bodemkwaliteitstoetsing maakt de Aquo-kit gebruik van de Bodem Toets- en Validatieservice (BoToVa(externe link)).
  2. De module KRW-beoordeling is voor de beoordeling van de toestand van grond- en oppervlaktewaterlichamen conform de landelijke protocollen ‘Protocol Monitoring en Toestandsbeoordeling Oppervlaktewater KRW’ en ‘Protocol toestand en trendbeoordeling grondwaterlichamen KRW’. U vindt deze protocollen op de website van de Helpdesk Water(externe link).
  3. De module Monitoring is voor het beheer van landelijke monitoringprogramma’s, zoals de Kaderrichtlijn Water, het Landelijke Meetnet Gewasbeschermingsmiddelen land- en tuinbouw (LM-GBM) en het Meetnet Nutriënten Landbouw Specifiek Oppervlaktewater (MNLSO).
Aan de slag met de KRW-toestandsbeoordeling:

Een toets start met het importeren van een bestand met meetgegevens. Dit bestand moet voldoen aan de Aquo-standaard. Bij een toetsing vergelijkt de Aquo-kit de geïmporteerde meetwaarden met de waterkwaliteits- of bodemkwaliteitsnormen uit de onderliggende wet- en regelgeving.

Alle details van de toetsing en andere berekeningen zijn transparant. Alle berekeningen en andere bewerkingen zijn beschreven in het Rapport Specificaties eisen en wensen Aquo-kit. Alle gegevens, zoals toetsresultaten en normen, kunnen worden geraadpleegd én geëxporteerd naar CSV-bestanden voor verdere analyse of presentatie.

Logo van Aquo-kit

Tips

Om u te ondersteunen organiseren wij regelmatig een Aquo-kit Introductiecursus.

Informatiedocumenten Aquo-kit

Onze Servicedesk staat voor u klaar

Heeft u een vraag? Of heeft u ondersteuning nodig?
Neem contact op met de Servicedesk van het Informatiehuis Water!