De Aquo-kit is een internetapplicatie voor de gegevensverwerking in de monitoringcyclus van waterkwaliteitsbeleid.

Met de Aquo-kit kunnen fysisch-chemische en biologische monitoring-gegevens van oppervlaktewater-, grondwater- en bodemkwaliteit op eenvoudige en een eenduidige manier door waterbeheerders getoetst worden aan landelijke waterkwaliteitsnormen.

Waterbeheerders (waterschappen, provincies en Rijkswaterstaat) gebruiken de Aquo-kit onder meer voor hun jaarlijkse KRW-toestandsbeoordeling.

Lees meer over de KRW-toestandsbeoordeling

Daarnaast wordt de Aquo-kit gebruikt voor de inzameling en controle van gegevens voor landelijke informatieproducten, zoals de Landelijke Enquête Waterkwaliteit, de Bestrijdingsmiddelen Atlas en Stroomgebiedbeheerplannen.

De Aquo-kit is onderdeel van het Waterkwaliteitsportaal. De Aquo-kit is gebaseerd op de Aquo-standaard, maar is er geen onderdeel van.

Toegang tot de Aquo-kit

Voor het gebruik van de module Toetsing is een (toets)account nodig. Waterbeheerders hebben eigen accounts om ook met de modules KRW-beoordeling en Monitoring te kunnen werken. Per waterbeheerder is er één account met toegang tot de modules KRW-beoordeling en Monitoring.

Via de Aquo-kit contactpersoon in jouw organisatie kun je een account aanvragen. Iedereen die betrokken is bij waterbeheer kan een gratis toets- account aanvragen.

Aan de slag met de Aquo-kit

Gebruik de Aquo-kit Stappenplannen

Wetten en regels zijn vaak ingewikkeld. Daarom zijn details belangrijk voor een goede toetsing en voor andere gegevensverwerkingen. Om je te ondersteunen bij je werkzaamheden in Aquo-kit hebben we Stappenplannen gemaakt.

Ga je aan de slag in de Aquo-kit? Gebruik dan altijd het bijbehorende Stappenplan. Je kunt je werkzaamheden in Aquo-kit daarmee sneller en beter uitvoeren.

Aquo-kit Stappenplannen

Onze Servicedesk staat voor je klaar

Heb je een vraag? Of heb je ondersteuning nodig?
Neem contact op met de Servicedesk van het Informatiehuis Water!