De Aquo-kit is een internetapplicatie voor de gegevensverwerking in de monitoringcyclus. Met de Aquo-kit kunnen waterbeheerders fysisch-chemische en biologische monitoringgegevens van oppervlaktewater-, grondwater- en bodemkwaliteit toetsen aan landelijke waterkwaliteitsnormen. Waterbeheerders kunnen de Aquo-kit gebruiken voor zowel de KRW- als eigen rapportages.

Modules Aquo-kit 

Aquo-kit kent in totaal twee modules:  

  • de module Toetsing is beschikbaar voor iedereen die meetgegevens wil toetsen aan bodem- of waterkwaliteitsnormen. In deze module kan ook een zwemwatertoetsing uitgevoerd worden;
  • de module KRW beoordeling is alleen beschikbaar voor waterbeheerders die betrokken zijn bij de KRW-rapportage.  

Module Toetsing

In deze module importeert u uw bestand met meetgegevens, welke u vervolgens kunt toetsen aan één van de landelijke waterkwaliteitsnormen. Per toetsing kunt u kiezen met welk normkader en de daarbij horende normgroep u deze wilt uitvoeren. Bij een toetsing vergelijkt de Aquo-kit dus de geïmporteerde meetwaarden met waterkwaliteits- of bodemkwaliteitsnormen. In het document ‘MEM_Specificaties_Aquo-kit’ (zie onderaan deze pagina) kunt u lezen welke normgroepen en –kaders in Aquo-kit zijn opgenomen. 

Na het importeren van een bestand met meetwaarden en na het uitvoeren van een toetsing, maakt Aquo-kit een logbestand en rapportagebestand aan. Zo kunt u altijd controleren hoe de import en de toetsing verlopen zijn.

Module KRW-beoordeling

Deze module is alleen toegankelijk voor personen die KRW-rapportages uitvoeren; in het algemeen is er per waterbeheerder één persoon met toegang tot deze module. In deze module voert u een KRW-beoordeling uit met de resultaten uit de module Toetsing. Het gaat hierbij dan om de toetsresultaten van de biologische en chemische waterkwaliteitsgegevens. Bij een KRW-beoordeling worden de toetsresultaten beoordeeld aan de hand van het meest recente KRW-monitoringprogramma en de KRW-doelen. 

Wanneer de beoordeling klaar is, maakt Aquo-kit een rapportagebestand aan. Hierin kunt u controleren of de beoordeling goed is gegaan. Als de resultaten uit de KRW-beoordeling correct zijn, kunt u op vaststellen oordelen klikken. Door dit te doen, worden de oordelen naar het Waterkwaliteitsportaal gestuurd en zijn ze daar na ongeveer 15 minuten zichtbaar op de pagina ‘Toestand’.

Voor oppervlaktewater geldt dat een KRW-beoordeling wordt uitgevoerd volgens het document ‘Protocol Monitoring en Toestandsbeoordeling Oppervlaktewater KRW’, te downloaden van de website van de Helpdesk Water(externe link).

Schematische weergave van de modules in Aquo-kit

Werken in de Aquo-kit 

Om in  de Aquo-kit te kunnen werken, heeft u  een account nodig. Er zijn twee soorten accounts: 

  • het toetsaccount. Met dit account kan alleen in de module Toetsing gewerkt worden. 
  • het KRW-beoordelingsaccount. Normaal gesproken is er per waterbeheerder één persoon met dit account. Hiermee kan zowel in module Toetsing als in de module KRW-beoordeling gewerkt worden.

Via de Aquo-kit contactpersoon binnen uw organisatie kunt u een account aanvragen. Als u niet weet wie deze contactpersoon is of een andere vraag heeft, neem dan gerust contact op met de Servicedesk van het Informatiehuis Water. 

Tips

Informatiedocumenten Aquo-kit