De Aquo-kit is een internetapplicatie voor de gegevensverwerking in de monitoringcyclus van waterkwaliteitsbeleid. Waterbeheerders (waterschappen, provincies en Rijkswaterstaat) gebruiken de Aquo-kit onder meer voor hun KRW-rapportages en eigen rapportagedoeleinden Daarnaast wordt de Aquo-kit gebruikt voor de inzameling en controle van gegevens voor landelijke informatieproducten, zoals de Landelijke Enquête Waterkwaliteit, de Bestrijdingsmiddelen Atlas en Stroomgebiedbeheerplannen.

Met de Aquo-kit kunnen fysisch-chemische en biologische monitoring-gegevens van oppervlaktewater-, grondwater- en bodemkwaliteit op eenvoudige en een eenduidige manier door waterbeheerders getoetst worden aan landelijke waterkwaliteitsnormen.

De Aquo-kit is onderdeel van het Waterkwaliteitsportaal. De Aquo-kit is gebaseerd op de Aquo-standaard, maar is er geen onderdeel van.

Drie modules

  1. De module Toetsing is beschikbaar voor iedereen die meetgegevens wil toetsen aan bodem- of waterkwaliteitsnormen. In deze module kan bijvoorbeeld de zwemwatertoetsing uitgevoerd worden. Voor de bodemkwaliteitstoetsing maakt de Aquo-kit gebruik van de Bodem Toets- en Validatieservice (BoToVa(externe link)(externe link)).
  2. De module KRW-beoordeling is voor de beoordeling van de toestand van grond- en oppervlaktewaterlichamen conform de landelijke protocollen ‘Protocol Monitoring en Toestandsbeoordeling Oppervlaktewater KRW’ en ‘Protocol toestand en trendbeoordeling grondwaterlichamen KRW’. U vindt deze protocollen op de website van de Helpdesk Water(externe link)(externe link).
  3. De module Monitoring is voor het beheer van landelijke monitoringprogramma’s, zoals de Kaderrichtlijn Water, het Landelijke Meetnet Gewasbeschermingsmiddelen land- en tuinbouw (LM-GBM) en het Meetnet Nutriënten Landbouw Specifiek Oppervlaktewater (MNLSO).

Toegang tot de Aquo-kit

Iedereen die betrokken is bij waterbeheer kan een gratis toets-account aanvragen.

Voor het gebruik van de module Toetsing is een (toets)account nodig. Waterbeheerders hebben eigen accounts om ook met de modules KRW-beoordeling en Monitoring te kunnen werken. Per waterbeheerder is er één account met toegang tot de modules KRW-beoordeling en Monitoring.

Via de Aquo-kit contactpersoon in uw organisatie kunt u een account aanvragen.

Weet u niet wie deze contactpersoon is? Of heeft u hulp of advies nodig?
Neem contact op met de
Servicedesk van het Informatiehuis Water.

Aan de slag met de Aquo-kit:

Aan de slag

Informatie over de KRW-toestandsbeoordeling:

KRW-toestandsbeoordeling

Onze Servicedesk staat voor u klaar

Heeft u een vraag? Of heeft u ondersteuning nodig?
Neem contact op met de Servicedesk van het Informatiehuis Water!