Het Waterkwaliteitsportaal is een applicatie voor het uitwisselen van waterkwaliteitsgegevens. Het is voor waterbeheerders de tool om correct en consistent te rapporteren over de Kaderrichtlijn Water (KRW).

Het Waterkwaliteitsportaal (WKP) verzamelt en beheert de gegevens voor de KRW en stelt deze publiekelijk beschikbaar. Daardoor is het mogelijk om één consistent landelijk beeld te presenteren van de Nederlandse waterkwaliteit. Daarnaast stelt het portaal de gegevens, die jaarlijks worden ingewonnen in het kader van de Landelijke Enquête Waterkwaliteit (LEW), openbaar beschikbaar.

Het Waterkwaliteitsportaal staat voor:

  • Gebruikersvriendelijk en efficiënt werken;
  • Beschikbaarheid van gevalideerde en kwalitatief goede data;
  • Data conform standaarden;
  • Snel inzicht hebben in de uit te voeren activiteiten;
  • Alle gegevens staan bij elkaar op één centrale locatie;
  • Uniformiteit: alle waterbeheerders werken op dezelfde manier. 
  •  

Werken in het Waterkwaliteitsportaal

Om in het Waterkwaliteitsportaal (WKP) te kunnen werken, heeft u een account nodig. Via de KRW-coördinator bij uw waterbeheerder kunt u een account aanvragen.

De pagina’s in het WKP zijn overzichtelijk ingedeeld. Op bijna alle pagina’s staan helpteksten. Ons advies is om deze helpteksten altijd te raadplegen wanneer u aan de slag gaat in het WKP. De helpteksten leggen uit hoe de pagina’s zijn opgebouwd en welke acties u op de pagina’s dient uit te voeren.

Op de homepagina vindt u het laatste nieuws over het WKP en de mogelijkheid om in te loggen.

Ook open data in het Waterkwaliteitsportaal

Naast de pagina’s waarop waterbeheerders hun waterkwaliteitsgegevens kunnen bijwerken, heeft het WKP ook twee pagina’s met downloads, de pagina's: ‘Rapportage’ en ‘Data’. Voor deze twee pagina’s is het niet nodig om in te loggen; open data dus! Hier treft u de vastgestelde KRW-factsheets met bijhorende bronbestanden aan, meetgegevens uit de Provinciale Meetnetten Grondwaterkwaliteit en meetgegevens Oppervlaktewaterkwaliteit, die zijn ingewonnen in het kader van de LEW.

Vernieuwing Waterkwaliteitsportaal

In 2021 zijn we een project gestart om het Waterkwaliteitsportaal (WKP) te vernieuwen. De techniek van het huidige WKP is verouderd en daardoor steeds lastiger te beheren en te onderhouden. Met de bouw van een hernieuwd WKP (versie 3.0), gefundeerd op moderne technieken, realiseren we een toekomst bestendige voorziening. Hiermee maken we het WKP geschikt voor de aankomende rapportageperiode voor de Stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 en wordt het mogelijk om beleidsinformatie geautomatiseerd te koppelen aan de EU-database. Hierdoor kunnen we de waterbeheerders en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ook de komende jaren goed blijven ondersteunen bij hun rapportageverplichtingen richting de EU. Voor de realisatie volgen wij de strakke planning van het Spoorboekje KRW-informatievoorziening 2021. Via onze nieuwsbrief kunt u op de hoogte blijven over de voortgang van dit project.

Naar het Waterkwaliteitsportaal (externe link)