Met het Waterkwaliteitsportaal (WKP) worden waterkwaliteitsgegevens uitgewisseld. Het is voor waterbeheerders hét middel om correct en consistent te rapporteren over onder andere de Kaderrichtlijn Water (KRW). Dankzij het Waterkwaliteitsportaal is het mogelijk om één consistent landelijk beeld te presenteren van de Nederlandse waterkwaliteit. En om inzicht te geven in de stand van zaken bij de uitvoering van de KRW.

Wat vindt u in het Waterkwaliteitsportaal?

Op het Waterkwaliteitsportaal vindt u landelijke overzichten van de Nederlandse waterkwaliteit en informatie over de uitvoering van de Kaderrichtlijn Water. Voor de Kaderrichtlijn Water en de Landelijke Enquête Waterkwaliteit vraagt het Informatiehuis Water jaarlijks waterkwaliteitsgegevens op bij de waterbeheerders (waterschappen, provincies en Rijkswaterstaat). De ingewonnen data brengen wij samen tot informatieproducten die u op het Waterkwaliteitsportaal kunt inzien.

Op het Waterkwaliteitsportaal vindt u:

  1. jaaroverzichten met oppervlaktewaterkwaliteitsgegevens die zijn ingewonnen in het kader van de Landelijke Enquête Waterkwaliteit (LEW);
  2. meetgegevens en rapportage grondwaterkwaliteit, evenals GIS viewers Grondwaterkwaliteit Provincies;
  3. KRW-bronbestanden, KRW-factsheets, SGBP-achtergronddocumenten en -kaarten.

Het Waterkwaliteitsportaal staat voor:

  • uniformiteit: alle waterbeheerders werken op dezelfde manier;
  • beschikbaarheid van gevalideerde en kwalitatief goede data;
  • data conform standaarden;
  • snel inzicht in uit te voeren activiteiten;
  • alle gegevens bij elkaar op één centrale locatie;
  • gebruikersvriendelijk en efficiënt werken.

Vernieuwing Waterkwaliteitsportaal

Het Waterkwaliteitsportaal is in opdracht van Rijkswaterstaat, de waterschappen en de provincies ontwikkeld door het Informatiehuis Water. Wij verzorgen ook het beheer en onderhoud.

De techniek van het huidige WKP is verouderd. Hierdoor is het steeds lastiger om gebruikers te ondersteunen bij een efficiënte informatievoorziening voor de Kaderrichtlijn Water. Eind 2022 starten wij met de vernieuwing van het Waterkwaliteitsportaal.

Via de inlogpagina kan gebruik gemaakt worden van het oude systeem (WKP versie 2.9) om bepaalde KRW-gegevens bij te werken. Het is echter niet meer mogelijk zogenaamde ad-hoc KRW-factsheets te genereren. Het beheren van toestandsoordelen van KRW-waterlichamen is begin 2021 verhuisd naar de Aquo-kit.

Ga naar het Waterkwaliteitsportaal (WKP versie 2.9):

Waterkwaliteitsportaal

Met de bouw van een vernieuwd WKP (versie 3.0), gebaseerd op moderne technieken, zorgen we voor een toekomstbestendige voorziening. Het WKP wordt hiermee geschikt voor de rapportageperiode voor de Stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027. Bovendien wordt het mogelijk om beleidsinformatie geautomatiseerd te koppelen aan de EU-database. Hierdoor kunnen we de waterbeheerders en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ook de komende jaren goed blijven ondersteunen bij hun rapportageverplichtingen richting de EU.

Onze Servicedesk staat voor u klaar

Heeft u een vraag? Heeft u ondersteuning nodig? Of heeft u een idee voor het nieuwe Waterkwaliteitsportaal?
Neem contact op met de Servicedesk van het Informatiehuis Water!