Met het Waterkwaliteitsportaal (WKP) worden waterkwaliteitsgegevens uitgewisseld. Het is voor waterbeheerders hét middel om correct en consistent te rapporteren over onder andere de Kaderrichtlijn Water (KRW). Dankzij het Waterkwaliteitsportaal is het mogelijk om één betrouwbaar landelijk beeld te presenteren van de Nederlandse waterkwaliteit. En om inzicht te geven in de stand van zaken bij de uitvoering van de KRW.

Waterkwaliteitsportaal

In het Waterkwaliteitsportaal zijn landelijke overzichten van de Nederlandse waterkwaliteit opgenomen en informatie over de uitvoering van de Kaderrichtlijn Water.

Voor de Kaderrichtlijn Water (KRW) en de Landelijke Enquête Waterkwaliteit (LEW) vraagt het Informatiehuis Water jaarlijks waterkwaliteitsgegevens op bij de waterbeheerders (waterschappen, provincies en Rijkswaterstaat). De ingewonnen data brengen wij samen tot informatieproducten die je op het Waterkwaliteitsportaal kunt inzien.

Het Waterkwaliteitsportaal staat voor:

  • uniformiteit: alle waterbeheerders werken op dezelfde manier;
  • beschikbaarheid van gevalideerde en kwalitatief goede data;
  • data conform standaarden;
  • snel inzicht in uit te voeren activiteiten;
  • alle gegevens bij elkaar op één centrale locatie;
  • gebruiksvriendelijk en efficiënt werken.

Wat vind je in het Waterkwaliteitsportaal?

In het Waterkwaliteitsportaal vind je:

  1. jaaroverzichten met oppervlaktewaterkwaliteitsgegevens die zijn ingewonnen in het kader van de Landelijke Enquête Waterkwaliteit (LEW);
  2. meetgegevens en rapportage grondwaterkwaliteit, evenals GIS viewers Grondwaterkwaliteit Provincies;
  3. KRW-bronbestanden, KRW-factsheets, SGBP-achtergronddocumenten en -kaarten.

Vernieuwing Waterkwaliteitsportaal

Het Waterkwaliteitsportaal is ontwikkeld door het Informatiehuis Water in opdracht van Rijkswaterstaat, de waterschappen en de provincies. Wij verzorgen ook het beheer en onderhoud.

De techniek van het huidige WKP is verouderd. Hierdoor is het steeds lastiger om gebruikers te ondersteunen bij een efficiënte informatievoorziening voor de Kaderrichtlijn Water. Eind 2022 zijn wij gestart met de vernieuwing van het Waterkwaliteitsportaal. 

In de 1e fase in 2023 is het Waterkwaliteitsportaal voorzien van een sterk, toekomstbestendig fundament. In 2024 gaan gebruikers merken welke verbeteringen hen deze vernieuwing gaat opleveren, zoals een kaartviewer en interactieve KRW-factsheets.

Met de bouw van een vernieuwd WKP (versie 3.0), gebaseerd op moderne technieken, zorgen we voor een toekomstbestendige voorziening. Het WKP wordt hiermee geschikt voor de rapportageperiode voor de Stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027. Bovendien wordt het mogelijk om beleidsinformatie geautomatiseerd te koppelen aan de EU-database. Hierdoor kunnen we de waterbeheerders en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ook de komende jaren goed blijven ondersteunen bij hun rapportageverplichtingen richting de EU.

Werken met WKP 2.9

Via de inlogpagina kan gebruik gemaakt worden van het oude systeem (WKP versie 2.9) om bepaalde KRW-gegevens bij te werken. Het is echter niet meer mogelijk zogenaamde ad-hoc KRW-factsheets te genereren. Het beheer van toestandsoordelen van KRW-waterlichamen is begin 2021 overgebracht naar de Aquo-kit.

Waterkwaliteitsportaal (WKP) versie 2.9

Onze Servicedesk staat voor je klaar

Heb je een vraag? Heb je ondersteuning nodig? Of heb je een idee voor het nieuwe Waterkwaliteitsportaal?
Neem contact op met de Servicedesk van het Informatiehuis Water!