Om KRW-rapportages met voldoende kwaliteit op tijd te kunnen maken, is een goede planning van de informatievoorziening noodzakelijk. Het Informatiehuis Water maakt hiervoor als hulpmiddel het Spoorboekje KRW, waarin de planning en procedures staan voor de informatievoorziening voor de Kaderrichtlijn Water in 2019 en een globale planning voor 2020-2021. Voor elke gegevensstroom is beschreven wie welke watergegevens moet aanleveren en welke procedure of werkwijze daarbij gebruikt wordt.

Het Informatiehuis Water heeft een coördinerende taak bij de in het Spoorboekje genoemde gegevensstromen. Dat wil zeggen dat het Informatiehuis Water in de meeste gevallen de instructies aan de beheerders geeft wanneer en hoe bepaalde gegevens aangeleverd moeten worden. Het Informatiehuis Water zorgt er tevens voor dat de daarvoor geschikte instrumenten beschikbaar zijn, zoals het Waterkwaliteitsportaal.

Het Spoorboekje wordt jaarlijks voor het daaropvolgende jaar gedetailleerd uitgewerkt en afhankelijk van lopende (beleids)ontwikkelingen aangepast. 

Naar het Spoorboekje