Om KRW-rapportages met voldoende kwaliteit op tijd te kunnen maken, is een goede planning van de informatievoorziening noodzakelijk. Het Informatiehuis Water maakt hiervoor als hulpmiddel het Spoorboekje KRW, waarin de planning en procedures staan voor de informatievoorziening voor de Kaderrichtlijn Water. Voor elke informatiestroom is beschreven wie welke watergegevens moet aanleveren en welke procedure of werkwijze daarbij gebruikt wordt.