In het ROR-portaal vinden waterbeheerders een overzicht van de maatregelen die in Nederland worden genomen om het risico van overstromingen te beheersen. Het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat kan met het ROR-portaal op uniforme wijze rapporteren over de voortgang van die maatregelen.

De Richtlijn Overstromingsrisico (ROR) is een Europese richtlijn waarin alle lidstaten afspraken hebben gemaakt om overstromingsrisico’s te beperken. De ROR vraagt inzicht in het risico (de kans op een overstroming en het gevolg van een overstroming) en de maatregelen die een lidstaat neemt om het risico te beperken.

Naast maatregelen in de preventiesfeer, zoals het keren van water, worden ook maatregelen vanuit de ruimtelijke ordening en de calamiteitenbeheersing verzameld in het ROR-portaal. Hiermee sluit het informatieproces dat de Europese Richtlijn Overstromingsrisico’s volgt aan op de systematiek van meerlaagse veiligheid uit de Waterwet. De bijeengebrachte informatie in het ROR-portaal wordt gerapporteerd aan de Europese Commissie via de overstromingsrisicobeheerplannen (ORBP-en). Hierin zijn alle doelen en maatregelen opgenomen die eerder in nationale of regionale context zijn vastgesteld en waarvoor bestuurlijk en publiek draagvlak bestaat.

Het ROR-maatregelenportaal ondersteunt alle betrokken partijen in Nederland hierbij ten behoeve van de ORBP-en.

Het ROR-portaal is momenteel niet beschikbaar

De termijn voor de voortgangsrapportage is op 27 maart 2020 verstreken. De gerapporteerde voortgang is samengevoegd en gereedgemaakt voor rapportage aan de Europese Unie.

Zodra een nieuwe beoordelingsronde start, wordt het portaal weer opengesteld.

ROR-portaal

Onze Servicedesk staat voor je klaar

Heb je een vraag? Of heb je ondersteuning nodig?
Neem contact op met de Servicedesk van het Informatiehuis Water!