In het maatregelenportaal voor de Europese Richtlijn Overstromingsrisico’s, in het kort het  ROR-portaal, kunnen de waterbeheerders van Nederland informatie over maatregelen tegen overstromingsrisico’s beheren. En het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat kan met het ROR-portaal op uniforme wijze rapporteren over de voortgang van die maatregelen.