De Richtlijn Overstromingsrisico (ROR) is een Europese richtlijn waarin alle lidstaten afspraken hebben gemaakt om overstromingsrisico’s te beperken. De ROR vraagt inzicht in het risico (de kans op een overstroming en het gevolg van een overstroming) en de maatregelen die een lidstaat neemt om het risico te beperken.

Met het ROR-maatregelenportaal is er voor waterbeheerders een overzicht beschikbaar van maatregelen die in Nederland worden genomen om het risico van overstromingen te beheersen. Hierdoor is het bovendien mogelijk om regionaal, landelijk en zelfs internationaal kennis te delen. Het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat kan met het ROR-portaal op uniforme wijze rapporteren over de voortgang van die maatregelen.

Naast maatregelen in de preventiesfeer, zoals het keren van water, worden ook maatregelen vanuit de ruimtelijke ordening en de calamiteitenbeheersing verzameld in het ROR-portaal. Hiermee sluit het informatieproces dat de Europese Richtlijn Overstromingsrisico’s volgt aan op de systematiek van meerlaagse veiligheid uit de Waterwet. De bijeengebrachte informatie in het ROR-portaal wordt gerapporteerd aan de Europese Commissie. Dit gebeurt via de Overstromingsrisicobeheerplannen.

Dit portaal wordt door de waterbeheerders gebruikt.

Het ROR-portaal is op dit moment niet beschikbaar voor gebruikers

ROR-portaal

De termijn voor de voortgangsrapportage is op 27 maart 2020 verstreken. De gerapporteerde voortgang wordt nu samengevoegd en gereedgemaakt voor rapportage aan de Europese Unie.

Zodra een nieuwe beoordelingsronde start, wordt het portaal weer opengesteld.

Onze Servicedesk staat voor u klaar

Heeft u een vraag? Of heeft u ondersteuning nodig?
Neem contact op met de Servicedesk van het Informatiehuis Water!