Het afgelopen jaar is hard gewerkt aan de vernieuwing van het Waterveiligheidsportaal (WVP). De applicatie is zowel technisch geüpdatet als functioneel geactualiseerd. Dit was nodig om het WVP beter te laten aansluiten bij de werkprocessen van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) voor de nieuwe beoordelingsronde van primaire waterkeringen, die in 2023 is gestart. De vernieuwing van de landelijke kaartbeelden in mei 2023 was het eerste concrete resultaat van de vernieuwingsopgave. Nu wordt toegewerkt naar een grote nieuwe release in het eerste kwartaal van 2024.

Bij deze vernieuwing van het WVP is interactie met gebruikers belangrijk. We nodigen je dan ook van harte uit voor een demonstratie van het vernieuwde portaal.

Doel

Het doel van dit gebruikersoverleg is om de nieuwe look en feel van het Waterveiligheidsportaal met je te delen, je op een interactieve manier kennis te laten maken met de aangepaste modules en om je wensen voor de toekomst te horen. 

Voor wie?

Dit overleg is van belang voor iedereen die werkzaam is bij een keringbeheerder (Rijkswaterstaat en waterschappen) en zich bezighoudt met de beoordeling en versterking van primaire waterkeringen.

Programma

Onderwerpen die op de agenda staan zijn:

 • demonstratie
  Wat is er veranderd aan het WVP?
 • interactie
  Zelf testen en klikken door het systeem / de modules: 
  • Hoe bevalt de look & feel?
  • Is de werking logisch en prettig?
 • inventarisatie
  Welke additionele functionele wensen heb je?

In breakout sessies (live en online) kun je interactief kennis maken met aangepaste modules:

 1. sessie beoordelingsmodule
 2. sessie module subsidie verlenen
 3. sessie module aanmelden projecten
 4. sessie webservices en open data uit het WVP

Deelnemen?

Wil je deelnemen aan het Gebruikersoverleg Waterveiligheidsportaal? Meld je aan via servicedesk@ihw.nl.
Geef daarbij ook aan bij welke breakout sessie(s) je wilt aansluiten.