Het Informatiehuis Water (IHW) heeft een eigen bestuur en daarnaast staan we onder leiding van directeuren vanuit de drie samenwerkende organisaties: Rijkswaterstaat (namens het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat), de Unie van waterschappen (namens de waterschappen) en het Interprovinciaal Overleg (namens de provincies).

Het bestuur besluit over strategische hoofdlijnen, zoals scope, tijd en geld. Twee maal per jaar komt het bestuur bijeen.

Het directeurenoverleg (DO) gaat over de dagelijkse aansturing van het IHW. Naast de reguliere leden nemen ook twee adviserende leden deel aan het DO. Het DO komt eens in de zes weken bijeen. 

Hieronder stellen de leden van het bestuur en het directeurenoverleg zich voor.

Toine Poppelaars

Toine Poppelaars

Functie: voorzitter bestuurlijk overleg

Toine Poppelaars heeft namense de waterschappen zitting in het bestuurlijk overleg.

Quote: We werken aan een verbetering van de informatievoorziening en -veiligheid rondom het thema water, ieder vanuit zijn eigen professie en omgeving. Maar samen staan we sterker in het Informatiehuis Water!

foto van Hans Kuiper. DO-lid namens de provincies

Hans Kuipers

Functie: lid bestuurlijk overleg namens de provincies

Hans Kuipers heeft namens de provincies zitting in het bestuurlijk overleg.

Quote: 

foto van Katja Portegies

Katja Portegies

Functie: lid bestuurlijk overleg

Katja Portegies heeft namens Rijkswaterstaat zitting in het bestuurlijk overleg.

Quote: Het belang van het Informatiehuis Water voor het inzicht in onze watersystemen is groot. Water houdt zich niet aan organisatiegrenzen dus dat we samenwerken op data en informatievoorziening vanuit gedeeld eigenaarschap is gewoon logisch. Ik zet mij er graag voor in dit in het licht van de opgaven door te ontwikkelen waar mogelijk.

Martin Kuipers

Martin Kuipers

Functie: voorzitter directeurenoverleg

Martin Kuipers heeft namens de waterschappen zitting in het directeurenoverleg.

Quote:  Een afzonderlijk waterschap, een afzonderlijke provincie en ook Rijkswaterstaat alleen, kan een aantal zaken niet realiseren zonder samenwerking te zoeken. Om tot landelijke informatiebeelden te komen over water, is het goed en noodzakelijk dat we dit dus samen realiseren binnen het Informatiehuis Water, kwalitatief hoogwaardig en tegen de maatschappelijk laagste kosten. Ik wil vanuit mijn rol een positieve bijdrage leveren aan het succes van deze informatieketen.

Peter Jasperse

Functie: interim-lid directeurenoverleg

Peter Jasperse heeft namens de provincies zitting in het directeurenoverleg.

Quote:  

Karin Middeljans

Karin Middeljans

Functie: lid directeurenoverleg

Karin Middeljans heeft namens de Rijkswaterstaat zitting in het directeurenoverleg.

Quote: Het Informatiehuis Water is een voorbeeld van hoe we in Nederland met alle waterbeheerders informatie verzamelen en delen. Ik vind het een ‘groot goed’ dat we vanuit een landelijk perspectief betrouwbare informatie over ‘ons’ water kunnen publiceren en rapporteren.    

Wim Hoogenboom

Wim Hoogenboom

Functie: adviseur directeurenoverleg

Wim Hoogenboom heeft namens Rijkswaterstaat zitting in het directeurenoverleg.

Quote: Water stroomt van hoog naar laag. Water laat zich niets gelegen liggen aan onze beheergrenzen. Om te zorgen voor droge voeten en voldoende schoon water is het delen van informatie over het water voor alle beheerders noodzakelijk. Het Informatiehuis Water is een belangrijke speler om het delen van informatie te stimuleren en te realiseren. Daar draag ik graag aan bij.

Gerard Smits

Gerard Smits

Functie: adviseur directeurenoverleg

Gerard Smits heeft namens de waterschappen zitting in het directeurenoverleg.

Quote: Water houdt zich niet aan grenzen die door de mens worden geschapen, of dit nu polder-, gemeente-, provincie- of landsgrenzen zijn. Willen we in een stroomgebied kunnen genieten van het water, omdat het altijd beschikbaar en schoon is? Dan moeten we hierover met alle partijen die daar invloed op hebben, afspraken maken. En daarvoor heb je betrouwbare informatie nodig. Het Informatiehuis Water zorgt samen met waterbeheerders voor deze uniforme, toegankelijke én bruikbare informatie over water.

Foto van Erik van Kraaij

Erik Kraaij

Functie: secretaris bestuurlijk en directeurenoverleg

Erik Kraaij heeft namens het Informatiehuis Water zitting in het bestuurlijk en in het directeurenoverleg.