De informatiemodellen van de Aquo-standaard worden opnieuw gemodelleerd. Om ervoor te kunnen zorgen dat de nieuwe informatiemodellen optimaal aansluiten op de wensen van de gebruikers, organiseren we een review-bijeenkomst per informatiemodel.

Op 24 januari geven we een toelichting bij het informatiemodel IMWA Kunstwerken, waarna erop gereageerd en over gediscussieerd kan worden.

Aanleiding

In de vernieuwde informatiemodellen passen we de nieuwe open standaard ‘MIM’ en het Model Driven Design toe. Hiermee kunnen we de informatiemodellen begrijpelijk houden en eenduidige toepassingen voor bepaalde werkvelden maken.

Daarnaast passen we de modellen aan op de vernieuwde standaarden NEN3610 en ISO-19156 Observations & Measurements, waarmee het eenvoudiger wordt om een Linked Data-standaard te maken en deze met web-API’s uit te wisselen.

En we sluiten de modellen IM Metingen en IM Water (IMWA) beter op elkaar aan, waardoor bijvoorbeeld informatie over het watersysteem kan worden meegeleverd bij een meet- of analyseresultaat. Dit bevordert het meervoudig gebruik van data. 

Doel

Om ervoor te kunnen zorgen dat de nieuwe informatiemodellen optimaal aansluiten op de wensen van de gebruikers, organiseren we een review-bijeenkomst per informatiemodel.

Op 24 januari vindt in Amersfoort de eerste publieke consultatie plaats. Die zal ook online te volgen zijn. Tijdens deze bijeenkomst verwachten we inhoudelijke input op het gebied van kunstwerken.

Voor wie? 

Naast de leden van de Expertgroep (EG) en Technische Werkgroep (TW) zijn alle gebruikers van de Aquo-standaard welkom. We willen graag zoveel mogelijk mensen betrekken en zoveel mogelijk input verzamelen.

Programma

We geven een toelichting bij het informatiemodel IMWA Kunstwerken, waarna er op gereageerd en over gediscussieerd kan worden. Vervolgens krijgt iedereen nog 30 dagen de tijd om schriftelijk input te leveren. 

Deelnemen?

Wil je deelnemen aan de publieke consultatie IMWA Kunstwerken?
Meld je aan via servicedesk@ihw.nl.

Voorbereiding

Vóór de kerstvakantie ontvang je per mail de concrete vraagstukken en een link naar de modelcatalogus op onze website. Hierin staat alle informatie die nodig is om het betreffende model te kunnen beoordelen, netjes en overzichtelijk bij elkaar.

Terugkoppeling

Na de bijeenkomst koppelen we terug wat er met de (mondelinge en schriftelijke) input is of wordt gedaan en volgt een (nog te plannen) presentatie van het definitieve informatiemodel.