De toestand van de KRW-oppervlaktewaterlichamen wordt elk jaar beoordeeld. Jaarlijks vragen wij alle waterbeheerders hiervoor hun gegevens in het KRW-monitoringprogramma in Aquo-kit te controleren en te actualiseren.

Om jou als waterbeheerder de mogelijkheid te geven je hier goed op voor te bereiden, organiseren wij een online werksessie. Aansluitend kun je deelnemen aan een online training-on-the-job.

In de online werksessie richten we ons op het uitvoeren van chemische en biologische KRW-toetsingen en beoordelingen in de Aquo-kit. Daarnaast is er aandacht voor eventueel gewijzigde uitgangspunten voor de KRW-beoordeling.

Voor wie?

De werksessie is bedoeld voor iedereen die een rol heeft in de KRW-toestandsbepaling.

Betrokken medewerkers bij de waterschappen en Rijkswaterstaat ontvangen in januari een uitnodiging voor de werksessie, meestal via de RAM-leden. Hen is gevraagd de uitnodiging onder de aandacht te brengen van de regionale werkgroepleden Monitoring en/of de contactpersonen Monitoring van de oppervlaktewaterbeheerders binnen jullie (deel)stroomgebied.

Programma

Tijdens deze sessie wordt vooral ingegaan op verbeterpunten in het stappenplan, de complexiteit van de biologische toetsing, toetsing van biota & chemie en de interpretatie van de resultaten.

Deelnemen?

Wil je deelnemen aan de online werksessie KRW-toestandsbepaling? Meld je aan via servicedesk@ihw.nl.

Na afloop is er voor waterbeheerders de mogelijkheid om direct aan de slag te gaan. De medewerkers van het Informatiehuis Water en collega-waterbeheerders kunnen je dan bij vragen meteen helpen.

Training-on-the-job