De toestand van de KRW-oppervlaktewaterlichamen wordt elk jaar beoordeeld. Jaarlijks vragen wij alle waterbeheerders hiervoor hun gegevens in het KRW-monitoringprogramma in Aquo-kit te controleren en te actualiseren.

Om jou als waterbeheerder de mogelijkheid te geven je hier goed op voor te bereiden, organiseren wij een online werksessie. Aansluitend kun je deelnemen aan een online training-on-the-job. Je gaat dan direct aan de slag onder begeleiding van medewerkers van het Informatiehuis Water. Zo kun je bij hen en je collega-waterbeheerders terecht voor vragen.

Voor wie?

De training-on-the-job is bedoeld voor iedereen die een rol heeft in de KRW-toestandsbepaling.

Betrokken medewerkers bij de waterschappen en Rijkswaterstaat ontvangen in januari een uitnodiging voor de werksessie & training-on-the-job, meestal via de RAM-leden. Hen is gevraagd de uitnodiging onder de aandacht te brengen van de regionale werkgroepleden Monitoring en/of de contactpersonen Monitoring van de oppervlaktewaterbeheerders binnen jullie (deel)stroomgebied.

Deelnemen?

Wil je deelnemen aan de training-on-the-job KRW-toestandsbepaling? Meld je aan via servicedesk@ihw.nl.