Het Informatiehuis Water vormt de schakel tussen waterbeheerders (waterschappen, provincies en Rijkswaterstaat) en gebruikers van waterinformatie.

Met betrouwbare dienstverlening en producten begeleiden wij waterbeheerders bij het inwinnen, de veilige opslag en het zorgvuldig en tijdig beschikbaar stellen van waterinformatie, onder meer voor landelijke en Europese rapportages. We stimuleren onderlinge samenwerking en interactie tussen de partners. Zo wint de informatievoorziening in de watersector aan kwaliteit en zorgen we voor efficiency en kostenreductie.

Het Informatiehuis Water is een samenwerkingsprogramma van Rijkswaterstaat, de waterschappen en de provincies.

Logo samenwerkingsprogramma IHW

Daarnaast werken we samen met onderstaande organisaties:

Met SIKB (Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer)(externe link) werken we samen in het CCvD(externe link) Datastandaarden. Samen zorgen we voor inhoudelijke afstemming van standaarden, zodat ook uitwisseling tussen bodem en water mogelijk is. Het Informatiehuis Water en SIKB hebben samen het Informatiemodel Metingen (IM Metingen)(externe link) ontwikkeld en beheren dat nu.

Met de Stichting RIONED(externe link) stemmen we de overlap tussen het Gegevenswoordenboek Stedelijk Waterbeheer (GWSW) en de Aquo-standaard af.

Het Informatiehuis Water heeft in opdracht van het Hoogwaterbeschermingsprogramma(externe link) (HWBP)(externe link) het Waterveiligheidsportaal ontwikkeld. Wij voeren nu het beheer hiervan uit.

Samen met het Programma Digitale Delta(externe link) en Het Waterschapshuis(externe link) werken we aan een strategie voor Water API's.

Informatiehuis Marien(externe link)

Geonovum(externe link)