Elk jaar beoordelen waterbeheerders de toestand van de KRW-oppervlaktewaterlichamen in hun gebied. Voor de KRW-grondwaterlichamen is dat eens per drie jaar. Waterbeheerders maken hiervoor gebruik van de Aquo-kit.

  Werksessies

  Ter voorbereiding hierop organiseert het Informatiehuis Water in het voorjaar werksessies. De data vind je in onze agenda.

  Betrokken medewerkers bij de waterschappen en Rijkswaterstaat ontvangen een aantal weken van tevoren een uitnodiging voor deze werksessies. De sessies richten zich op het met elkaar uitvoeren van chemische en biologische KRW-toetsingen en beoordelingen in Aquo-kit. Daarnaast is er aandacht voor de eventueel gewijzigde uitgangspunten voor de beoordeling. Voor een correcte uitvoering zijn eenvoudige stappenplannen beschikbaar. 

  Agenda

  Protocollen

  De KRW-beoordeling in de Aquo-kit vindt plaats volgens het vastgestelde ‘Protocol Monitoring en Toestandsbeoordeling Oppervlaktewater KRW’ en ‘Protocol toestand en trendbeoordeling grondwaterlichamen KRW’. Deze protocollen kun je downloaden van Rijksoverheid | Helpdesk Water(externe link).

  Aquo-kit

  Per waterbeheerder is er één account met toegang tot de module KRW-beoordeling.

  De KRW-toestandsbeoordeling begint in de module Toetsing met het toetsen van waterkwaliteitsgegevens aan de fysisch-chemische KRW-normen en aan de biologische maatlatten. In de module KRW-beoordeling worden de toetsresultaten geaggregeerd en geïntegreerd. Vervolgens worden ze beoordeeld aan de hand van het meest recente KRW-monitoringprogramma en de KRW-doelen.

  Aan de slag met de Aquo-kit

  Resultaten

  Na afloop van de beoordeling van waterlichamen maak Aquo-kit een rapportagebestand aan. In dit PDF-document is inzichtelijk gemaakt hoe de beoordeling tot stand is gekomen. Eventueel kunnen de automatische gegenereerde oordelen gemotiveerd worden ‘overschreven’ door een beheerdersoordeel. En er zijn diverse overzichten met de beoordelingen van verschillende waterbeheerders beschikbaar.

  Beoordelingen en onderliggende toetsresultaten en meetwaarden kunnen naar een zogenaamd snapshotbestand worden weggeschreven. Direct na afloop van de afgesproken deadline maakt het Informatiehuis Water een kopie van deze gegevens voor publicatie op het Waterkwaliteitsportaal.

  Onze Servicedesk staat voor je klaar

  Heb je een vraag? Of heb je ondersteuning nodig?
  Neem contact op met de Servicedesk van het Informatiehuis Water!