Elk jaar beoordelen waterbeheerders de toestand van de KRW-oppervlaktewaterlichamen in hun gebied. Voor de KRW-grondwaterlichamen wordt eens per 6 jaar een formele KRW-toestandsbeoordeling uitgevoerd en eens per 3 jaar een KRW-tussentoets. Waterbeheerders maken hiervoor gebruik van de Aquo-kit.

Wij, de mensen van het Informatiehuis Water, helpen jou, waterbeheerder, op allerlei manieren om de KRW-toestandsbeoordeling uit te voeren. We coördineren en plannen bijvoorbeeld het hele proces van dataverzameling en toetsing.

In deze video lichten we de voorbereiding en uitvoering van de KRW-toestandsbeoordeling van oppervlaktewater toe.

De jaarlijkse planning

Wij beschrijven en plannen het hele proces van de KRW-toestandsbeoordeling elk jaar in een nieuwe versie van het zogenoemde KRW Spoorboekje. We sturen dat in het najaar toe aan de waterbeheerders. Je kunt het hier ook downloaden:

KRW Spoorboekje 2024

Het proces van de KRW-toestandsbeoordeling begint met de actualisatie van het KRW-monitoringprogramma. Hierin hebben de waterbeheerders beschreven waar, hoe en wanneer ze de waterkwaliteit in hun gebied meten.

  • Die actualisatie moet eind januari klaar zijn.

Daarna worden de KRW-doelen gecontroleerd en waar nodig bijgewerkt.

  • Dat ronden we begin april af.

Voor de KRW-toestandsbeoordeling voegen de waterbeheerders hun meetwaarden toe aan Aquo-kit en toetsen die aan de KRW-normen.

  • Dit moet in juli klaar zijn, net voor de zomervakantie.

Het hele proces bestaat uit dus een aantal fases die afhankelijk van elkaar zijn. Het resultaat van de ene fase is nodig om de volgende fase te kunnen uitvoeren. Het is dus heel belangrijk dat iedereen in elke fase precies doet wat nodig is. En dat iedereen elke fase op tijd afrondt. 

Protocollen

De KRW-beoordeling in de Aquo-kit vindt plaats volgens het vastgestelde ‘Protocol Monitoring en Toestandsbeoordeling Oppervlaktewater KRW’ en ‘Protocol toestand en trendbeoordeling grondwaterlichamen KRW’. Deze protocollen kun je downloaden van Monitoringsprogramma KRW | Informatiepunt Leefomgeving (iplo.nl).

Aquo-kit

Per waterbeheerder is er één account met toegang tot de module KRW-beoordeling.

De KRW-toestandsbeoordeling begint in de module Toetsing met het toetsen van waterkwaliteitsgegevens aan de fysisch-chemische KRW-normen en aan de biologische maatlatten. In de module KRW-beoordeling worden de toetsresultaten geaggregeerd en geïntegreerd. Vervolgens worden ze beoordeeld aan de hand van het meest recente KRW-monitoringprogramma en de KRW-doelen.

Aan de slag met de Aquo-kit

Resultaten KRW-toestandsbeoordeling

Na afloop van de beoordeling van waterlichamen maak Aquo-kit een rapportagebestand aan. In dit PDF-document is inzichtelijk gemaakt hoe de beoordeling tot stand is gekomen. Eventueel kunnen de automatische gegenereerde oordelen gemotiveerd worden ‘overschreven’ door een beheerdersoordeel. En er zijn diverse overzichten met de beoordelingen van verschillende waterbeheerders beschikbaar.

Beoordelingen en onderliggende toetsresultaten en meetwaarden kunnen naar een zogenaamd snapshotbestand worden weggeschreven. Direct na afloop van de afgesproken deadline maakt het Informatiehuis Water een kopie van deze gegevens voor publicatie op het Waterkwaliteitsportaal.

KRW-factsheets

In september maakt het Informatiehuis Water de KRW-factsheets. Daarmee maken we de beoordelingsresultaten inzichtelijk. Allerlei partijen maken hier gebruik van. Van waterbeheerders, laboratoria tot de pers. Zij gebruiken de beoordelingsresultaten bijvoorbeeld om beleid aan te passen. En om aan te tonen wat er gedaan wordt om de waterkwaliteit te verbeteren.

Onze Servicedesk staat voor je klaar

Heb je een vraag? Of heb je ondersteuning nodig?
Neem contact op met de Servicedesk van het Informatiehuis Water!