Aan de slag met de Aquo-kit

Een toets begint altijd met het importeren van een bestand met meetgegevens. Dit bestand moet voldoen aan de Aquo-standaard. Bij een toetsing vergelijkt de Aquo-kit de geïmporteerde meetwaarden met de waterkwaliteits- of bodemkwaliteitsnormen uit de bijbehorende wetten en regels.

Alle details van de toetsing en andere berekeningen zijn transparant. De berekeningen en andere bewerkingen zijn beschreven in het Rapport Specificaties eisen en wensen Aquo-kit. Alle gegevens, zoals toetsresultaten en normen, kun je raadplegen en exporteren naar CSV-bestanden voor verder onderzoek en voor presentatie.

Ga naar de Aquo-kit

Logo van Aquo-kit

Drie modules

  1. De module Toetsing is beschikbaar voor iedereen die meetgegevens wil toetsen aan bodem- of waterkwaliteitsnormen. In deze module kun je bijvoorbeeld de zwemwatertoetsing uitvoeren. Voor de bodemkwaliteitstoetsing maakt de Aquo-kit gebruik van de Bodem Toets- en Validatieservice (BoToVa(externe link)(externe link)).
  2. De module Monitoring is voor het beheer van landelijke monitoringprogramma’s, zoals de Kaderrichtlijn Water, het Landelijke Meetnet Gewasbeschermingsmiddelen land- en tuinbouw (LM-GBM) en het Meetnet Nutriënten Landbouw Specifiek Oppervlaktewater (MNLSO).
  3. De module KRW-beoordeling is voor de beoordeling van de toestand van grond- en oppervlaktewaterlichamen volgens de landelijke protocollen ‘Protocol Monitoring en Toestandsbeoordeling Oppervlaktewater KRW’ en ‘Protocol toestand en trendbeoordeling grondwaterlichamen KRW’. Je vindt deze protocollen op de website van de Helpdesk Water(externe link)(externe link).

Lees meer over de KRW-toestandsbeoordeling

Gebruik de Aquo-kit Stappenplannen

Wetten en regels zijn vaak ingewikkeld. Daarom zijn details belangrijk voor een goede toetsing en voor andere gegevensverwerkingen. Om je te ondersteunen bij je werkzaamheden in Aquo-kit hebben we Stappenplannen gemaakt. Ga je aan de slag in de Aquo-kit? Gebruik dan altijd het bijbehorende Stappenplan. Je kunt je werkzaamheden in Aquo-kit daarmee sneller en beter uitvoeren.

Aquo-kit Stappenplannen

Importeren meetwaarden

In deze instructievideo leggen we uit waarom, hoe en waar je meetwaarden in Aquo-kit kunt importeren. We laten zien hoe een meetwaardenbestand moet worden gemaakt en geven een aantal praktijkvoorbeelden. Handig dus!

Gebruikersondersteuning

Wil je kennismaken met Aquo-kit of of meer weten over het gebruik van deze applicatie? Wij organiseren met regelmaat een introductiecursus. Je vindt de data in onze agenda.

Agenda

Tips

  • Wil je kennismaken met het uitvoeren van een chemische toetsing in Aquo-kit? Gebruik dan de CSV-voorbeeldbestanden: voorbeeldset meetwaarden chemie, inclusief toelichting, en voorbeeldset meetpunten chemie.
  • Je kunt je monitoringgegevens ook toetsen via de webservice Aquo-kit Toetsservice Waterkwaliteit. Ben je softwareontwikkelaar en wil je deze Toetsservice gebruiken? Lees dan de instructie Toetsservice Waterkwaliteit, die je hieronder kunt downloaden.

Onze Servicedesk staat voor je klaar

Heb je een vraag? Of heb je ondersteuning nodig?
Neem contact op met de Servicedesk van het Informatiehuis Water!