Het jaarverslag Informatiehuis Water 2021 staat online. Hierin vertellen we welke taken we in 2021 daadwerkelijk hebben uitgevoerd. Twee in het oog springende resultaten zijn:

  • de livegang van de Aquo Wiki
  • het bestuurlijk akkoord voor de overdracht van de Digitale Delta API naar het Informatiehuis Water.

Verder stond in 2021 de voorbereiding van de EU-rapportage voor de Kaderrichtlijn Water centraal in ons werk. Samen met de waterbeheerders is hiervoor heel veel werk verzet. Uiteraard hebben we nog meer gedaan. Benieuwd wat allemaal? U leest het in ons jaarverslag.