Delen kennis en ervaring

Gebruikersoverleg Informatiestromen Oppervlaktewaterkwaliteit

Datum
Tijd
-
Online locatie
MS Teams

Het Informatiehuis Water heeft een coördinerende taak bij de informatiestromen waterkwaliteit. Voor de informatiestroom Kaderrichtlijn Water maken we jaarlijks een zogeheten Spoorboekje, waarin de planning van de uit te wisselen gegevens is opgenomen. Ook verzorgen wij de jaarlijkse Landelijke Enquête Waterkwaliteit. Het Informatiehuis Water informeert waterbeheerders wanneer en hoe zij bepaalde gegevens moeten aanleveren. Wij zorgen tevens dat de benodigde systemen daarvoor beschikbaar zijn.

Doel

Het doel van dit gebruikersoverleg is om je te informeren over de ontwikkelingen binnen de Aquo-kit, het Waterkwaliteitsportaal en de informatiestromen oppervlaktewaterkwaliteit. Daarnaast is er volop gelegenheid om ervaringen en wensen met elkaar te delen.

Voor wie?

Het gebruikersoverleg is bedoeld voor iedereen die werkt met de Aquo-kit, het Waterkwaliteitsportaal en de informatiestroom oppervlaktewaterkwaliteit.

Deelnemen? 

Wil je deelnemen aan het Gebruikersoverleg Informatiestromen Oppervlaktewaterkwaliteit? Meld je aan via servicedesk@ihw.nl.