Het Informatiehuis Water (IHW) heeft een eigen bestuur en daarnaast staan we onder leiding van directeuren vanuit de drie samenwerkende organisaties: Rijkswaterstaat (namens het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat), de Unie van waterschappen (namen de waterschappen) en het Interprovinciaal Overleg (namens de provincies). Het bestuur besluit over strategische hoofdlijnen, zoals scope, tijd en geld. Twee maal per jaar komt het bestuur bijeen. Hieronder stellen de leden van het bestuur zich voor.

Toine Poppelaars

Toine Poppelaars

Functie: Voorzitter bestuurlijk overleg

Quote: We werken aan een verbetering van de informatievoorziening en -veiligheid rondom het thema water, ieder vanuit zijn eigen professie en omgeving. Maar samen staan we sterker in het Informatiehuis Water!

Ben de Reu

Ben de Reu

Functie: lid bestuurlijk overleg

Ben de Reu heeft namens de provincies zitting in het bestuurlijk overleg.

Quote: Als Zeeuws bestuurder ben ik gewend om 'eilanden' met elkaar te verbinden. De manier waarop we dat doen, verschilt. Dat kan met bruggen, dammen, tunnels of veerdiensten. Waar het uiteindelijk om gaat, is dat alle deelgebieden voor iedereen toegankelijk moeten zijn en blijven. Dat is precies waar het Rijk, de waterschappen en provincies met het IHW samen aan werken. Vanuit verschillende kanalen geven we uniforme, toegankelijke én bruikbare informatie over water.

Roeland-allewijn

Roeland Allewijn

Functie: Lid bestuurlijk overleg

Roeland Allewijn heeft namens Rijkswaterstaat zitting in het bestuurlijk overleg.

Quote: Het IHW was bij de oprichting z'n tijd vooruit als het gaat om samenwerking tussen waterbeheerders met een evenwichtige financiering van een gezamenlijke opdracht. Daarnaast is het belang van een goede informatiebasis met kwaliteitsborging van data ook een goede basis gebleken voor bijv. het digtale stelsel van de omgevingswet en de informatiehuizen die hierbij horen. Ik ben ervan overtuigd dat het IHW nog meer voor de waterwereld gaat betekenen dan het nu al doet.

Ruud Kersten

Ruud Kersten

Functie: secretaris bestuurlijk overleg

Ruud Kersten heeft namens het Informatiehuis Water zitting in het bestuurlijk overleg.