De informatiemodellen van de Aquo-standaard worden opnieuw gemodelleerd. Om ervoor te kunnen zorgen dat de nieuwe informatiemodellen optimaal aansluiten op de wensen van de gebruikers, organiseren we per informatiemodel een publieke consultatie. Van 24 januari t/m 23 februari 2024 kun je feedback geven bij het informatiemodel IMWA Kunstwerken.

Formulier voor feedback(externe link)

Geef je feedback uiterlijk 23 februari 2024

We stellen veel prijs op jouw feedback bij de vernieuwde informatiemodellen. Alleen zo kunnen we optimaal aansluiten op de wensen van de gebruikers.

De Aquo-standaard (Aquo) is de Nederlandse standaard voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector. Het bijbehorende informatiemodel Water (IMWA) beschrijft daarvoor alle relevante objecten, de onderlinge relaties en attributen. Omdat IMWA een omvangrijk model is, is het verdeeld in een aantal onderdelen. Het onderdeel Kunstwerken & Constructies beschrijft de fysieke objecten in de werkelijkheid en de bijbehorende fysieke eigenschappen.

Catalogus IMWA Kunstwerken

De catalogus IMWA Kunstwerken & Constructies vormt de basis van de publieke consultatie op 24 januari 2024 >> Catalogus IMWA Kunstwerken(externe link).

De catalogus bevat een uitleg over het informatiemodel, de modelleerbeslissingen, het informatiemodel en alle definities van de objecten die in het model worden gebruikt. De catalogus en de afbeeldingen in de catalogus zijn voor het grootste gedeelte clickable. Is een veld nog leeg? Dan werken wij hier nog aan.

Waarom vernieuwen we de informatiemodellen?

In de vernieuwde informatiemodellen passen we de nieuwe open standaard ‘MIM’ en het Model Driven Design toe. Hiermee kunnen we de informatiemodellen begrijpelijk houden en eenduidige toepassingen voor bepaalde werkvelden maken.

Daarnaast passen we de modellen aan op de vernieuwde standaarden NEN3610 en ISO-19156 Observations & Measurements, waarmee het eenvoudiger wordt om een Linked Data-standaard te maken en deze met web-API’s uit te wisselen.

En we sluiten de modellen IM Metingen en IM Water (IMWA) beter op elkaar aan, waardoor bijvoorbeeld informatie over het watersysteem kan worden meegeleverd bij een meet- of analyseresultaat. Dit bevordert het meervoudig gebruik van data. 

Terugkoppeling

Na de consultatie koppelen we terug wat er met de (mondelinge en schriftelijke) input is of wordt gedaan. Bovendien volgt een (nog te plannen) presentatie van het definitieve informatiemodel.