Het Droogteportaal toont de actuele droogte in Nederland. In 2022 heeft het Informatiehuis Water het beheer van het Droogteportaal overgenomen van de Projectgroep Droogte Hoge Zandgronden. Wat ga je daar als gebruiker van het portaal van merken?

Het Droogteportaal is in opdracht van de Projectgroep Droogte Hoge Zandgronden ontwikkeld door een samenwerking van KnowH2O, Stellaspark en KWR.  Het project is gefinancierd door de waterschappen en provincies met hoge zandgronden en het Rijk. Het stond onder leiding van de provincie Noord-Brabant. De aanleiding was het extreem droge jaar 2018. Er was op dat moment onvoldoende inzicht in de toestand van het bodem- en watersysteem op de hoge zandgronden gedurende een dergelijke droogte en hoe dit zou herstellen gedurende de winter. Om hier voortaan wel in te kunnen voorzien werd het Droogteportaal ontwikkeld. In de daaropvolgende 5 jaren is het al 4 keer bijzonder droog geweest en werden nut en noodzaak van het Droogteportaal bevestigd. Met de huidige klimatologische ontwikkelingen zal het belang alleen maar toenemen.

Matthijs van Harkel
Matthijs ten Harkel beleidsmedewerker waterbeheer en monitoring Provincie Noord-Brabant

Het Droogteportaal geeft een actueel beeld van de droogte in Nederland door dagelijkse actualisatie van de getoonde informatie die wordt gebaseerd op de veld- en grondwaterstandsmetingen van de dag ervoor. De informatie betreft het weer (mate van neerslag) en de impact van het gebrek aan neerslag op de bodem, het grondwater en de afvoer van sloten, beken en grotere waterlopen. De Landelijke Commissie Waterverdeling (LCW) maakt gebruik van het Droogteportaal voor haar Droogtemonitor (Online Waterberichtgeving | Rijkswaterstaat (rws.nl)(externe link)).

In april 2022 heeft het Informatiehuis Water namens provincies en waterschappen het beheer van het Droogteportaal overgenomen van de Projectgroep Droogte Hoge Zandgronden. Matthijs ten Harkel, beleidsmedewerker waterbeheer en monitoring bij Provincie Noord-Brabant, is initiatiefnemer van het Droogteportaal. “Wij hebben gekozen voor overdracht van het portaal aan het Informatiehuis Water omdat het Informatiehuis Water een betrouwbare organisatie is voor het beheren en onderhouden van informatieportalen voor de waterwereld”, zegt Matthijs. “De opdrachtgevers voor het Droogte Onderzoek Hoge Zandgronden en het Informatiehuis Water zijn bovendien dezelfde. Een keuze is dan snel gemaakt.”

Wat ga je als gebruiker van de overname merken?

Op de korte termijn verandert er nog niet zoveel. Vooralsnog is alleen de aansturing en het budgetbeheer door de Projectgroep aan het Informatiehuis Water overgedragen. De overdracht van het technisch beheer wordt voorbereid, maar voorlopig is dit nog in goede handen bij de Projectgroep. Het Informatiehuis Water voert vooralsnog dus zelf nog geen aanpassingen door in het portaal.

Janco van Gelderen
Janco van Gelderen procesleider informatiestroom Grondwater Informatiehuis Water

"Maar er zijn wel ambities”, vertelt Janco van Gelderen, procesleider informatiestroom Grondwater bij het Informatiehuis Water. “Het streven is om komend jaar de volledige technische integratie uit te voeren zodat het gemakkelijker wordt aan de functionele wensen van gebruikers tegemoet te komen. Bovendien ligt de nadruk van de getoonde informatie van origine sterk op de hoge zandgronden van Zuid-, Midden- en Oost-Nederland. Het streven is ook naar een meer landsdekkend beeld toe te werken en meer provincies en waterschappen te stimuleren informatie aan te leveren.”

Gebruikers van het Droogteportaal kunnen inmiddels met al hun vragen en wensen terecht bij de Servicedesk van het Informatiehuis Water. Bovendien is het projectteam bezig met de vorming van een gebruikersgroep zodat functionele wensen opgehaald kunnen worden.

Heeft u nu al interesse in deelname aan het Droogteportaal?

Neem contact op met de Servicedesk Informatiehuis Water via servicedesk@ihw.nl. Dan onderzoeken we samen wat wanneer mogelijk is.

Kijk voor meer informatie op Droogteportaal | Informatiehuis Water (ihw.nl).