Om KRW-rapportages met voldoende kwaliteit op tijd te kunnen maken, is een goede planning van de informatievoorziening noodzakelijk. Het Informatiehuis Water maakt hiervoor als hulpmiddel het Spoorboekje KRW, waarin de planning en procedures staan voor de informatievoorziening voor de Kaderrichtlijn Water. Voor elke informatiestroom is beschreven wie welke watergegevens moet aanleveren en welke procedure of werkwijze daarbij gebruikt wordt.

Het Informatiehuis Water heeft een coördinerende taak bij de in het Spoorboekje genoemde informatiestromen. Dat wil zeggen dat het Informatiehuis Water in de meeste gevallen de instructies aan de beheerders geeft wanneer en hoe bepaalde gegevens aangeleverd moeten worden. Het Informatiehuis Water zorgt tevens voor de daarvoor benodigde systemen: Aquo-kit en het Waterkwaliteitsportaal.

Elk jaar actualiseren wij het Spoorboekje voor het daaropvolgende jaar. Op deze website vindt u altijd het actuele Spoorboekje. Het Spoorboekje 2021 is gericht op de tijdige beschikbaarheid van informatie voor de regionale plannen en de Stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027.

Naar het Spoorboekje