Open Standaarden voor water- en bodembeheer

Gemeenten die een nieuwe woonwijk ontwikkelen moeten niet alleen bóven de grond weten wat er speelt. Betrouwbare informatie over water en bodem is onmisbaar om slim en klimaatbestendig te kunnen bouwen. Die gegevens zijn bekend bij veel partijen. Het is belangrijk dat deze informatie voor alle betrokken organisaties beschikbaar is. En begrijpelijk. Daarom zijn er open standaarden.

In de video Water en Bodembeheer zie je dat het gebruik van de open standaarden Aquo-standaard, GWSW, SIKB0101 en SIKB0102 waterschappen, projectontwikkelaars en andere ketenpartners helpt om gegevens voor water- en bodembeheer eenvoudig en eenduidig met elkaar te kunnen delen. Zo kunnen gemeenten nieuwbouwprojecten beter plannen, grond sneller bouwrijp maken en duurzaam bouwen:

Water en Bodembeheer | Forum Standaardisatie