Het Waterkwaliteitsportaal heeft een nieuwe website: Home | Het Waterkwaliteitsportaal(externe link). Hierop zijn de informatieproducten voor Oppervlaktewaterkwaliteit, Grondwaterkwaliteit en de Kaderrichtlijn Water (KRW) snel vindbaar.

Met de livegang van de nieuwe website voor het Waterkwaliteitsportaal WKP) is een veel geuite wens - een overzichtelijk beeld van alle verzamelde waterkwaliteitsgegevens - in vervulling gegaan. De informatieproducten en datasets zijn nu overzichtelijk per thema en per rapportagejaar geordend. Het oude systeem van het WKP, waarin waterbeheerders hun KRW-gegevens kunnen raadplegen en actualiseren is ook nog beschikbaar. De nieuwe website vormt de voorgevel van het oude WKP-systeem. Zo kunnen waterbeheerders via een inlogknop toegang krijgen tot hun KRW-gegevens in het oude WKP-systeem. Het beheren van de toestandsoordelen van KRW-waterlichamen gebeurt niet meer in het oude WKP-systeem; dit onderdeel is begin 2021 verhuisd naar Aquo-kit. Het Waterkwaliteitsportaal is nog niet helemaal af. De ambitie voor de komende jaren is om het Waterkwaliteitsportaal dynamischer en interactiever te maken. Hierbij betrekken wij als Informatiehuis Water onze partners en gebruikers.