22 mei en 11 september 2023
13:30 - 15:30 uur
online

De Aquo-standaard (Aquo) is de Nederlandse standaard voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector. De Aquo maakt het mogelijk om op een uniforme manier gegevens uit te wisselen tussen partijen die betrokken zijn bij het waterbeheer en draagt daarmee bij aan de kwaliteit van het waterbeheer. De Aquo-standaard staat op de Pas-Toe-Of-Leg-Uit-lijst. Daarmee zijn overheidsorganisaties verplicht om de Aquo-standaard toe te passen.

Voor wie?
Deze introductie is bedoeld voor waterbeheerders die inhoudelijk te maken hebben met het uitwisselen van informatie over water en behoefte hebben aan meer uitleg over het gebruik van de Aquo-standaard. Het doel van de introductie is dat de standaard voor u gaat 'leven' en dat u de verbindende kracht van Aquo in de watersector begrijpt.

Programma:
Tijdens de introductie geven we gedetailleerd uitleg over de volgende onderwerpen:

  • Hoe is de Aquo-standaard opgebouwd en waar staat deze voor?
  • Hoe kunt u zien welke informatie moet worden uitgewisseld volgens Aquo (lezen van schematisatie)?
  • Waarom zijn de relaties in schematisaties vastgelegd?
  • Waar vindt u de definities van termen?
  • Waar staan de domeintabellen en waarom zijn ze er?
  • Wat zijn de spelregels voor het indienen van een wijzigingsvoorstel op de Aquo-standaard en hoe verloopt de wijzigingsprocedure?

Meer informatie?
Kijk op Aquo-standaard

Deelnemen
Wilt u deelnemen aan de introductie Aquo-standaard? Meld u dan aan via servicedesk@ihw.nl.