De Aquo-standaard (Aquo) is de Nederlandse standaard voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector. Het is de uniforme taal die ervoor zorgt dat we elkaar begrijpen. Dankzij de Aquo-standaard is het mogelijk om op een uniforme en efficiënte manier gegevens uit te wisselen tussen partijen en computersystemen die betrokken zijn bij waterbeheer. Door toepassing van de standaard wordt de actualiteit, juistheid en consistentie van informatie geborgd.

Voor wie?

Deze introductie Aquo-standaard is bedoeld voor waterbeheerders die inhoudelijk te maken hebben met het uitwisselen van informatie over water en behoefte hebben aan meer uitleg over het gebruik van de Aquo-standaard.

Doel

Het doel van de introductie is dat de standaard voor jou gaat 'leven' en dat je de verbindende kracht van Aquo in de watersector begrijpt.

Frequentie

De introductie Aquo-standaard vindt ca. 3 keer per jaar plaats.

Programma

Tijdens de introductie geven we gedetailleerd uitleg over de volgende onderwerpen:

  • Hoe is de Aquo-standaard opgebouwd en waar staat deze voor?
  • Hoe kun je zien welke informatie moet worden uitgewisseld volgens Aquo (lezen van schematisaties)?
  • Waarom zijn de relaties in schematisaties vastgelegd?
  • Waar vind je de definities van termen?
  • Waar staan de domeintabellen en waarom zijn ze er?
  • Wat zijn de spelregels voor het indienen van een wijzigingsvoorstel op de Aquo-standaard en hoe verloopt de wijzigingsprocedure?

Deelnemen?

Wil je deelnemen aan de introductie Aquo-standaard? Meld je aan via servicedesk@ihw.nl.