Informatiehuis Water laat Boris Everwijn niet los

Dit jaar vieren we het 12,5 jarig jubileum van het Informatiehuis Water. Op 1 januari 2011 werd het Informatiehuis Water opgericht onder leiding van Boris Everwijn, de 1e programmanager. We blikken met hem terug én kijken vooruit. Want de kans is groot dat Boris ook precies nu terugkeert naar het Waterschapshuis en het Informatiehuis Water.

Voor een net afgestudeerd bioloog-ecoloog was het eind jaren negentig niet makkelijk een baan te vinden. Boris Everwijn rolde daardoor al vrij snel de digitalisering in en werd projectleider bij grote, wereldwijd actieve bedrijven zoals Shell en DHL. Daar hield hij zich bezig met de implementatie van processen en de realisatie van maatwerk software-oplossingen. Een leuke, interessante tijd, maar wel een waarin hij nog ver weg was van zijn passie; natuurverbetering.

In 2009 kwam dat qua vakgebied al dichterbij toen hij als project-/procesleider werd aangenomen bij het Waterschapshuis. Om eind 2010 gevraagd te worden als 1e programmanager voor het Informatiehuis Water. Zijn taak: de opzet van een organisatie die waterbeheerders kon ontzorgen bij de rapportageverplichtingen voor de Kaderrichtlijn Water. “Een eervolle functie die ik met enorm veel plezier zo’n 5,5 jaar heb ingevuld,” vertelt Boris. “Je krijgt niet zo vaak de kans om iets op te mogen zetten dat er nog niet is en iets te creëren dat dicht bij jezelf ligt.”

Aanleiding voor Informatiehuis Water

Vóór 2011 kostte het enorm veel energie en moeite om als waterbeheerders gezamenlijk eenduidige informatie te creëren voor de Europese KRW-richtlijn. Zowel de jaarlijkse update als de 6-jaarlijkse rapportage naar Brussel was een moeizame klus die gepaard ging met een grote hoeveelheid werk. Dat was aanleiding voor Rijkswaterstaat, het IPO en het Waterschapshuis om in 2010 het Informatiehuis Water op te zetten. Om regie over de datastromen te kunnen voeren, de Aquo-standaard in te zetten als middel om met 37 bronhouders eenduidige informatie te creëren en om de applicaties die daarbij een rol spelen te faciliteren en actueel te houden.

Zo’n organisatie staat er niet zomaar. “Ik had een vrij simpel ritueel,” lacht Boris. “Elke ochtend bij het opstaan, maakte in mijn actielijstje van die dag. Mijn agenda zat vaak bomvol met afspraken om dingen af te stemmen met partners en leveranciers. Het was echt een enorme, maar mooie klus. Je begint met het in kaart brengen van de financiële en personele ruimte en gaat aan de slag om een team te vormen. Dat betekent veel gesprekken met mensen uit het netwerk die interesse hebben om gedetacheerd te worden. Veel ‘ons kent ons’ leidde tot een team van 13 fte, waarmee we van start gingen.”

Fijne samenwerking, mooie resultaten

“Op dat team ben ik echt wel trots,” vervolgt Boris. “Onze mores was ‘we praten met elkaar en niet over elkaar’ en de sfeer was goed. Ondanks dat de detachering voor sommige mensen best wennen was omdat je ‘het moederbedrijf’ echt even los moet laten en dat niet voor iedereen even gemakkelijk is. En ondanks de soms grote druk. Die deadlines, die we soms op de week nauwkeurig haalden, hoe goed we ook gepland hadden, die vond ik vaak echt wel spannend!”

Belangrijk was ook het goede contact met Diederik van der Molen, trekker van de KRW bij het ministerie van Verkeer & Waterstaat (nu Infrastructuur en Waterstaat). “Zij waren al geformeerd in stroomgebieden,” zegt Boris, “dat maakte de afstemming prettig.”
De Aquo-standaard werd verbeterd, de Aquo-kit verdiept, het Hoogwaterbeschermingssprogramma kwam erbij en het open databeleid werd richting UvW gebracht en daar vastgesteld. Intern werden teams opgezet om de datastromen te monitoren, een Directieoverleg en Bestuurlijk overleg ingericht en werksessies gehouden om waterbeheerders de nieuwe tools uit te leggen. Daarnaast werd een Servicedesk ingericht waar mensen terecht kunnen met hun vragen over de datalevering, de tools of de standaard.
“In mijn optiek hebben we met het team in korte tijd echt een professionele organisatie neergezet,” zegt Boris. “Met als drive: We gaan dit zo goed mogelijk doen voor de waterbeheerders. We gaan ervoor zorgen dat zij zo gemakkelijk mogelijk kunnen voldoen aan hun rapportageverplichtingen aan Brussel.”

teambuilding in 2011
Teambuilding in 2011
botters Bunschoten-Spakenburg
Op een botter in Bunschoten-Spakenburg 2011

Toekomst voor en met het Informatiehuis Water

In 2016 werd Boris plv. directeur voor het Waterschapshuis. “Ook een mooie functie,” zegt hij, “maar ik ben en blijf natuurlijk wel bioloog-ecoloog. Dus toen ik eind 2018 de kans kreeg om bij waterschap De Dommel in Boxtel aan beekherstel te gaan werken, heb ik die kans gegrepen. Die eerste functie in het fysieke domein smaakte naar meer en sinds 3,5 jaar werk ik aan natuurherinrichtingsprojecten bij Royal HaskoningDHV.”

Het Informatiehuis Water raakt door die carrière-moves wat uit het oog. “Maar ik denk dat er qua taken niet veel veranderd zal zijn, want de noodzaak van standaardisatie en het belang samenwerking binnen de watersector is nog even belangrijk,” zegt Boris. “Ik hoop dat de Aquo-standaard meer in de software terecht is gekomen dan toen ik vertrok. Want dat is wat je wilt, dat de koppelvlakken goed gedekt zijn. En uitbreiding naar waterkwantiteit ligt voor de hand.”

Hoe het er precies voor staat bij het huidige Informatiehuis Water gaat Boris binnenkort zien vanuit zijn nieuwe rol. Want als alles meezit zal hij vanaf juni vanuit het Waterschapshuis en in samenwerking met het Informatiehuis Water en Rijkswaterstaat gaan werken aan informatievoorziening voor slim watermanagement voor de waterbeheerders in Nederland. Een traject van een aantal jaren dat ook weer gaat over koppelvlakken en datastromen. Boris: “Er zullen weer heel wat afspraken gemaakt moeten worden om het werkend en gebruikt te krijgen. Goed in verbinding staan met de waterbeheerders is belangrijk zodat ze iets krijgen wat ook echt gewenst is. Daarom dachten ze aan mij en eerlijk gezegd kan ik mij nauwelijks iets nuttigers voorstellen om mee bezig te gaan.”

We wensen je veel succes in je nieuwe opdracht, Boris, en zien je graag in Amersfoort!

Boris Everwijn
Boris Everwijn - Projectmanager natuur, land en water

Netwerkdag Informatiehuis Water

Elk jaar organiseren we de netwerkdag Informatiehuis Water. Een dag om elkaar te ontmoeten en elkaar bij te praten over ontwikkelingen en activiteiten op het gebied van informatievoorziening in de watersector. Op 1 juli 2023 bestaat het Informatiehuis Water 12,5 jaar. Daarom wordt de netwerkdag extra feestelijk!

Save the date: woensdag 11 oktober 2023!

De netwerkdag Informatiehuis Water is dit jaar op woensdag 11 oktober 2023 en vindt plaats bij Waterschap De Dommel in Boxtel.
Meer informatie volgt snel dus houd de website in de gaten > Netwerkdag Informatiehuis Water | Informatiehuis Water (ihw.nl)!