Sinds de oprichting van het Informatiehuis Water in 2011 organiseren wij elk jaar de IHW-netwerkdag. In 2021 hebben we dit evenement in een nieuw jasje gestoken: de IHW-netwerkestafette.

Een vierdaags evenement, verspreid over drie maanden, deels digitaal en deels fysiek. Het centrale thema van de aankomende editie is 'samen informatie verbinden'. De IHW-netwerkestafette is de gelegenheid bij uitstek om elkaar op de hoogte te brengen over ontwikkelingen in de informatievoorziening binnen de watersector. We maken de lijnen korter en hopen daarmee de samenwerking nog beter te kunnen ondersteunen.

Impressie IHW-netwerkestafette 2021-2022