De Aquo-standaard (Aquo) is de Nederlandse standaard voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector. Het is de uniforme taal die ervoor zorgt dat we elkaar begrijpen. Dankzij de Aquo-standaard is het mogelijk om op een uniforme en efficiënte manier gegevens uit te wisselen tussen partijen en computersystemen die betrokken zijn bij waterbeheer. Door toepassing van de standaard wordt de actualiteit, juistheid en consistentie van informatie geborgd.

Doel

Het doel van het gebruikersoverleg Aquo-standaard is om ons door gebruikers te laten adviseren over mogelijke verbeteringen in het beheer, de ontwikkeling en de implementatie van de Aquo-standaard.

Voor wie?

Iedereen die werkzaam is bij een organisatie in de watersector kan deelnemen aan het gebruikersoverleg Aquo-standaard. Het gebruikersoverleg Aquo-standaard vertegenwoordigt de Aquo-gemeenschap.

Frequentie

Het gebruikersoverleg Aquo-standaard vindt minimaal 1 keer en maximaal 4 keer per jaar plaats (kan ook schriftelijk zijn).

Programma

Onderwerpen die op de agenda staan zijn:

  • Wensen en problemen m.b.t. de toegankelijkheid, herkenbaarheid en toepasbaarheid van de Aquo-standaard;
  • Wensen en problemen m.b.t. technische en informele procesafspraken;
  • Algemene communicatie over de Aquo-standaard;
  • Procedures rondom het beheer van de Aquo-standaard;
  • Het voortraject van grote wijzigingsvoorstellen;
  • Serviceverlening door het Informatiehuis Water rondom de Aquo-standaard;
  • Beleidsvorming m.b.t. de ontwikkeling en implementatie van de Aquo-standaard.

De agenda en vergaderstukken sturen wij circa een week van tevoren toe.
Verslagen van eerdere gebruikersoverleggen vind je op Aquo gebruikersoverleg - AQUO(externe link).

Deelnemen?

Wil je deelnemen aan het Gebruikersoverleg Aquo-standaard? Meld je aan via servicedesk@ihw.nl.