Op 1 juni vond de eerste hybride Digitale Delta Community Dag plaats. Een interessante, hybride bijeenkomst die werd bezocht door een groot aantal deelnemers. De nieuwe voorzitter, Dolf Daal, werd geïntroduceerd en de scheidend voorzitter Koos Boersma werd hartelijk bedankt voor zijn inspanningen.

In de Digitale Delta Community werken waterbeherende overheden op lokaal, regionaal en nationaal niveau samen met marktpartijen die software-producten en advies leveren voor waterbeheer en kennisinstituten. De Digitale Delta richt zich op slim en integraal waterbeheer in de breedste zin van het woord. Het doel is waterbeheergegevens eenvoudig beschikbaar te stellen aan de eigen organisatie en aan organisaties waarmee wordt samengewerkt. Hierdoor kan waterbeheer, ook over verschillenden stroom- en beheersgebieden, slimmer en effectiever worden uitgevoerd.

De 1e Digitale Delta Community Dag had een goed gevuld en interessant programma. Er werd stilgestaan bij de bereikte resultaten en vooral vooruitgeblikt. Welke wensen zijn er en hoe kunnen we die realiseren? Zo is er behoefte aan een demo-applicatie waarmee derden gemakkelijk inzicht gegeven kan worden in de mogelijkheden van de DD-API 3.0. Hiervoor zijn inmiddels gesprekken gevoerd met enkele leveranciers. Verder werd de wens geuit om bij ontwikkelingen zoveel mogelijk te blijven aansluiten bij de Aquo-standaard en internationale standaarden.

Om de DD-API nog beter vorm te geven, is deelname van meer enthousiaste collega’s van harte welkom. Heb je interesse? Neem dan contact op met onze Servicedesk | Informatiehuis Water (ihw.nl). We geven je graag meer informatie.

Lees meer