Dit najaar gaat de website NCS – Naam Code (Symbool) van Waterschap Vallei en Veluwe (vallei-veluwe.nl)(externe link) offline. Vanaf nu is de NCS beschikbaar via www.aquo.nl. Meld je aan voor een online demo op 25 september.

In de NCS-standaard is een codering opgenomen voor alle technische, civiele en infrastructurele werken die gerelateerd zijn aan de taken van een waterschap. Daarnaast is de naamgeving van productlijnen, processen en procesonderdelen gestandaardiseerd. De standaard omvat bovendien een tag-coderingssysteem dat onder andere moet worden toegepast bij de opzet van een ‘Piping and Instrumentation Diagram’ (P&ID) en een woordenboek en synoniemenlijst.

NCS in Aquo-standaard

In de afgelopen jaren is alle informatie uit de NCS-standaard opgenomen in de Aquo-standaard. Hiermee is de basis gelegd voor uniforme codering en symboliek binnen de afvalwatersector. Deze standaardisatie garandeert een foutloze interpretatie van Piping and Instrumentation Diagrams tussen waterschappen. Bovendien leidt een gestandaardiseerde opdrachtverstrekking naar ingenieursbureaus op termijn tot een kostenbesparing.

Kennismaken met NCS in Aquo vóórdat de NCS-site offline gaat

De expertgroep afvalwaterketen, projectleider BedrijfsVergelijking Zuivering (BVZ), het NCS-beheerteam van Waterschap Vallei & Veluwe en het Aquo-standaard beheerteam zijn klaar voor de volgende stap, namelijk het uit de lucht halen van de huidige NCS-website.

Demo en consultatie NCS in Aquo (online)

Voordat we dat doen, willen we de NCS in Aquo bij de gebruikers introduceren en een laatste controle uitvoeren op de compleetheid en toegankelijkheid van de informatie. Want hoewel alles is overgezet, ziet het er anders uit. De Aquo-standaard is immers een ander platform en bevat meer onderwerpen dan alleen de NCS. Met deze laatste consultatie willen we iedereen de mogelijkheid bieden om kennis te maken met de nieuwe vormgeving en zoekmogelijkheden.

De online demo en consultatie vindt plaats op maandag 25 september 2023 vanaf 13.30 uur. Aansluitend is er tot uiterlijk 15.30 uur de mogelijkheid om vragen te stellen en eventueel nog ontbrekende functionaliteit onder onze aandacht te brengen.

NCS-site offline

Op basis van de resultaten van deze bijeenkomst worden eventueel resterende actiepunten opgepakt. Zijn die er niet, dan wordt de NCS-site van Waterschap Vallei & Veluwe kort na 25 september offline gehaald.