Consultatie

Centraal College van Deskundigen Datastandaarden

Datum
Tijd
-
Locatie
Stationsplein 89 in Amersfoort

Het CCvD Datastandaarden is het besluitvormend orgaan voor de standaarden SIKB0101, SIKB0102 en AQUO.

Het Centraal College van Deskundigen Datastandaarden is een gezamenlijk initiatief van SIKB, Informatiehuis Water en Stichting RIONED.

Het CCvD vergadert drie à vier keer per jaar.
Het karakter van dit overleg is besluitvormend.