23 juni en 24 november 2023
10:00 - 12:00 uur
locatie: Stationsplein 89 in Amersfoort

Het Centraal College van Deskundigen Datastandaarden is een gezamenlijk initiatief van SIKB, IHW en Stichting RIONED.

Het CCvD Datastandaarden is het besluitvormend orgaan voor de standaarden SIKB0101, SIKB0102 en AQUO.
Het CCvD vergadert drie à vier keer per jaar.
Het karakter van het overleg op 23 juni 2023 is besluitvormend.

Meer informatie over de vergaderdata en de verslagen.(externe link)