Het CCvD Datastandaarden is het besluitvormend orgaan voor de standaarden SIKB0101, SIKB0102 en AQUO.

Het Centraal College van Deskundigen Datastandaarden is een gezamenlijk initiatief van SIKB, Informatiehuis Water en Stichting RIONED.

Het CCvD vergadert drie à vier keer per jaar.
Het karakter van het overleg op 24 november 2023 is besluitvormend.