De Aquo-standaard (Aquo) is de Nederlandse standaard voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.

Dankzij de Aquo-standaard is het mogelijk om met de data van verschillende waterbeheerders landelijk dekkende informatie te geven. En om die informatie op een uniforme manier uit te wisselen tussen de informatiesystemen van bijvoorbeeld waterbeheerders, laboratoria en adviesbureaus.

Het efficiënt delen van informatie levert voordeel op in tijd en geld en draagt daarmee bij aan de kwaliteit van het waterbeheer.

Aquo-standaard

Open standaard

Aquo is een verplichte open standaard. Dat betekent dat alle informatie vrij toegankelijk is en gratis te downloaden. De Aquo-standaard is door het Forum Standaardisatie op de Pas-Toe-Of-Leg-Uit-lijst geplaatst. Daarom zijn overheidsorganisaties verplicht om de Aquo-standaard toe te passen bij de aanschaf van een ICT-dienst of -product met een waarde vanaf € 50.000.

Aquo Wiki

Wil je meer weten over de Aquo-standaard? Of ben je klaar om aan de slag te gaan? In de Aquo Wiki vind je alles wat je nodig hebt om met de Aquo-standaard te werken:

  • Begrippen: Een woordenlijst waarin naast de betekenis (definitie) van termen ook onderlinge relaties zijn vastgelegd.
  • Domeintabellen: Lijsten met domeinwaarden die gebruikt worden in de informatiemodellen.
  • Informatiemodellen: Gegevenselementen waarover informatie kan worden uitgewisseld en de relaties tussen die elementen.

Aquo Wiki

logo van de Aquo-standaard

Samen werken aan de Aquo

De Aquo-standaard is ontwikkeld en wordt beheerd en onderhouden door het Informatiehuis Water op basis van de wensen van gebruikers; zij kunnen daarom wijzigingsvoorstellen indienen. 

Wijziging voorstellen

Aquo Expert Community & Technisch werkgroepen

Het Aquo-team van het Informatiehuis Water beoordeelt of wijzigingsvoorstellen passen binnen de standaard. Experts met kennis van de werkvelden chemie, ecologie, watersysteem, waterveiligheid, afvalwaterketen en/of datamanagement/modellen en technische werkgroepen helpen en adviseren daarbij.

Wil jij je kennis beschikbaar stellen? We stellen dat enorm op prijs!

Aquo Expert Community 

Technische Werkgroepen

Aquo Linked Data Community

Daarnaast werken Aquo-team en waterbeheerders in de Aquo Linked Data Community samen aan de verbreding en verrijking van de Aquo-standaard door de toepassing van meer Linked Data principes en technologieën. Ook hieraan kun je deelnemen!

Aquo Linked Data Community

Op de hoogte blijven?

Ben je gebruiker van de Aquo-standaard? Dan is een abonnement op het Aquo Informatiebulletin erg handig. Hierin informeren wij gebruikers over de ontwikkelingen rondom dit product. Het bulletin heeft geen vaste verschijningsfrequentie; het wordt alleen verspreid als er een mededeling te doen is.

Aanmelden Aquo Informatiebulletin

Gebruikersondersteuning

Wij organiseren met regelmaat bijeenkomsten om (nieuwe) gebruikers te informeren over ontwikkelingen, te ondersteunen en te betrekken bij de actualisatie van de Aquo-standaard.

Raadpleeg onze agenda

Onze Servicedesk staat voor je klaar

Heb je een vraag? Of heb je ondersteuning nodig?
Neem contact op met de Servicedesk van het Informatiehuis Water!